Narkotikabrott samt narkotikasmuggling

2016-02-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Vad är det för straff om man exempel skulle åka på för narkotikabrott samt narkotikasmuggling om de exempelvis rör sig om 6000-8000 tramadol 100mg och även alprazolam 500. Vad är det för straff om man är åtalade 1-2 stycken för det och är under 20.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Narkotikastrafflagen (1968:64)(NSL) regleras de olika kategorierna av narkotikabrott:

-Ringa narkotikabrott

-Narkotikabrott

- Grovt narkotikabrott

Ringa narkotikabrott avser den som innehar mindre mängder narkotika för eget bruk eller har konsumerat narkotika. Om narkotika har överlåtits eller om gärningsmannen har innehaft den i överlåtelsesyfte bör tillämpningen av ringa narkotikabrott i princip vara uteslutet. Straffet för ringa narkotikabrott är enligt 2 § NSL från böter till 6 månaders fängelse.

För narkotikabrott döms den som innehar större doser än för eget bruk eller den som säljer mindre mängder narkotika. Straffet för narkotikabrott är upp till tre års fängelse enligt 1 § stycke 2.

För grovt narkotikabrott döms den som hanterar större mängder narkotika, eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet, exempelvis varit våldsam och hotfull i sitt beteende.Straffsatsen är från 2 år till 10 års fängelse. Vid upprepade särskilt grova narkotikabrott kan straffet dock förlängas ända upp till 18 års fängelse, se 3 §

Enligt förutsättningarna i er fråga rör det sig om en stor mängd tabletter vilket gör att det svårt att bedöma om innehavet kan ses som grovt eller av ''normalgraden''. Straffet beror på en del faktorer. En av faktorerna är syftet med ert innehav av tabletterna och narkotikan. Arten och mängden på narkotikan är avgörande faktorer. I ert fall rör det sig om olika typer av narkotika och en hel del tabletter som möjligen innehafts med ett överlåtelsesyfte vilket har en påverkan på domstolens bedömning.

Smugglingsbrott finnes i lag om straff för smuggling, och enligt 3 § i lagen döms den som smugglar något förbjudet för böter eller fängelse upp till två år.

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan vilket straff du kan tänkas komma att dömas till. Det finns även andra former av påföljder än fängelse och böter så som till exempel skyddstillsyn och villkorlig dom som kan bli aktuella. Domstolen tar hänsyn till er personliga situation, ålder, tidigare brottslighet med mera vid straffbestämningen. Om ni blir dömda för narkotikabrott av normalgraden kan det bli aktuellt med upp till två års fängelse, men som tidigare redogjorts ovan finns det andra påföljder än fängelse som kan bli aktuella.


Länk till Narkotikastrafflagen: här

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (456)
2020-10-20 Cannabis och körkortstillstånd
2020-10-20 Bruk av narkotika och körkortstillstånd
2020-10-20 Narkotikabrott och återkallelse av körkort
2020-10-19 straffvärdet för bruk och innehav av hasch

Alla besvarade frågor (85290)