Narkotikabrott - och vapenbrott

2021-01-21 i Narkotikabrott
FRÅGA
Husrannsakan. 139.6 g amfetamin. Våg zip och påsar. Flertalet svartkrutspistoler av äldre modell som inte ska kräva någon licens, samt 2 st vapen polisen hävdar kräver licens. Två gripna och anhållna för narkotikabrott av normalgraden, misstänkt försäljning, innehav eget bruk och även grovt vapenbrott. Allt i samförstånd. Gripna på en tisdag släppta på torsdagen. Känns inte så ljust vad har ni att säga om straffet? 29 resp. 35 år, yngsta tidigare ostraffad. Äldsta dömd för personrån för många år sen.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp brotten enligt nedanstående.

Narkotikabrott

Narkotikabrott kan begås på flera olika sätt , 1 § NSL. De sätten i vilka de begås i har betydelse för vilket straff man får. Den allvarligaste formen av narkotikabrott sker genom överlåtelse 1 § p. 1 NSL. Är brottet av normalgraden, så kan man dömas upp mot 3 års fängelse 1 § NSL. Försäljning av narkotika kan sällan ses som ringa, medan eget bruk oftast ses som ringa beroende på mängd och art av narkotika.

Vapenbrott

Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 VapL. Vapenbrott av normalgraden döms man högst till 3 år fängelse, om brottet är grovt döms man till fängelse i två år och högst fem år 9:1a VapL. Vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i fordon på en sådan plats. (2) om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet (3) om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (507)
2021-04-30 Vad kan man få för påföljd för narkotikainnehav för eget bruk?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om påföljden är böter?
2021-04-27 Påföljd vid grovt narkotikabrott
2021-04-25 Hur bedöms mängden narkotika när den är blandad med icke-narkotikaklassad substans?

Alla besvarade frågor (92012)