Narkotikabrott och påföljd för person under 19 år

2019-02-22 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Kan man få fängelse straff ifall man inte blir tagen med narkotika, och piss proverna visar negativt. Men polisen har genom telefonavlyssning fått reda på att man är inblandat. Eller om man är inblandat, kan man ändå få straff fast att man inte har blivit tagen med narkotika. Ifall men får fängelse straff och personen är bara 19år gammal hur länge kan man få straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att inneha narkotika, d.v.s. att bli tagen med narkotika på sig, är straffbart (se Narkotikastrafflagen 1 kap. 1§ 6 p.). Det spelar alltså ingen roll för straffbarheten ifall pissproverna visar negativt eller inte.

Det finns dessutom flera andra handlingar som utgör narkotikabrott utan att man för den skull behöver ha blivit tagen med narkotika på sig eller med narkotika i kroppen. Bland annat är det straffbart som narkotikabrott att anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan liknande befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk. Straffbart är också att förvara eller befordra vederlag för narkotika, att förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa någon annan liknande åtgärd om det är ägnat att främja narkotikahandel (se Narkotikastrafflagen 1 kap. 1§). Vidare kan man även dömas för försök, förberedelse, anstiftan eller medhjälp till olika narkotikabrott beroende på vilket sätt man varit inblandad (se Brottsbalken 23 kap. 1-4§).

Har någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 så ska personens ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen (se Brottsbalken 29 kap. 7§). Detta innebär att domstolen dömer till lägre straff än som normalt skulle ha dömts ut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (310)
2019-05-22 Vad är straffet för smuggling av narkotika?
2019-05-17 Hur kan man bli dömd för narkotikabrott om åklagaren inte visat att man är skyldig?
2019-05-11 Hur kommer jag undan straff för att ha beställt olagliga preparat?
2019-05-08 Kan man beviljas inresetillstånd i USA trots narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (69197)