Narkotikabrott och mängden av kokain

2019-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag är åtalad för innehav av 1.81gram kokain. Jag är hade precis fyllt 20 år när detta inträffade.Jag är ostraffad sen tidigare, bor själv i lägenhet samt är fast anställd.Vad kan jag förvänta mig för brott?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Om du har innehaft narkotikan och inte avsett att ex. överlåta eller annars bjuda ut den, är det narkotikabrott på grund av innehav som blir aktuellt, 1 § 1 st. 6 p. och 2 st. narkotikastrafflagen. Jag kommer nedan gå igenom vad för grad av narkotikabrott det kan röra sig om och även vad för tänkbar påföljd du kan få.

Gränserna för narkotikabrott.

När det kommer till kokain har Högsta domstolen (HD) uttalat sig om att gränsen för ringa narkotikabrott och brott av normalgraden, dvs. det som heter narkotikabrott, går vid 0,6 gram (se NJA 2008 s. 653). Domstolen kommer däremot inte endast titta på själva innehavet, utan bl.a. även hur länge du haft narkotikan i din besittning och om det endast var avsett för eget bruk. Emellertid skulle jag gissa på att det kommer röra sig om brott av normalgraden i och med att ditt innehav är mer än dubbla av det som kan anses som ringa.

Påföljden

Narkotikabrott har en straffskala upp till tre år. Det innebär att man kan dömas till allt ifrån 14 dagar till högst tre år då man fälls för narkotikabrott. Därutöver har HD (se NJA 1997 s. 522) uttalat att narkotikabrott är ett artbrott, vilket normalt ska ge påföljden fängelse. Det finns således en presumtion för fängelse.

Även om det finns en presumtion för fängelse, kan det bli tal om en annan icke frihetsberövande påföljd. Det är något som Kriminalvården föreslår utifrån en utredning gällande din situation. Jag vill även poängtera att i slutändan är det domstolen som bestämmer påföljderna och det är därför svårt att i förhand veta hur det kommer bli. Mycket vilar på hur omständigheterna kring brottet, ditt liv i övrigt och vad Kriminalvården föreslår för åtgärd.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (424)
2020-06-25 Varför är lustgas lagligt?
2020-06-21 Pregabalin Narkotika
2020-06-16 Allmänt om innehav av narkotika
2020-06-06 Straff för innehav av amfetamin

Alla besvarade frågor (81795)