Narkotikabrott och återkallelse av körkort

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Vad skulle hända om jag blir ertappad med mindre än 1g kokain på tex en hemmafest eller nattklubb? Vad händer isf med körkortet? Har haft körkortet i lite mer än ett år. Skulle de återkalla körkortet? Är helt ostraffad. Tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad händer om man ertappas med mindre än 1 g kokain?

Narkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflagen. Enligt bestämmelsen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott.

Ringa narkotikabrott är huvudsakligen "reserverade" för gärningar som innefattar eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Avseende kokain och hur stor mängd för eget bruk som "behövs" för att nå normalgraden av narkotikabrott är svårt att svara på. Men Högsta Domstolen har bedömt ett innehav på 0,73 g kokain som normalgraden av narkotikabrott (NJA 2008 s. 653).

Det kan alltså vara så att ett innehav av mindre än 1 g kokain leder till att en döms för normalgraden av narkotikabrott (1 § Narkotikastrafflagen). För detta kan en dömas till fängelse i högst tre år, dock är en fängelsepåföljd överhuvudtaget osannolikt med ett sådant innehav och med en gärningsman som tidigare inte är dömd för brott. Troligare är böter och villkorlig dom.

Vad händer med körkortet om en ertappas med mindre än 1 g kokain?

Vid vilka situationer som ett körkort kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet återkallas på grund av att personen varit opålitlighet i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen.

Att ett enstaka innehav av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är dock relativt osannolikt. Enstaka innehav av cannabis har visserligen lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har avgörandet byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då denne brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19).

Huruvida ett enstaka innehav kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (526)
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon
2021-06-09 1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?
2021-06-08 Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?
2021-06-08 Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

Alla besvarade frågor (93148)