narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej.Jag har åkt dit för att ha det olagliga ämnet thc på kissprov av svensk polis sommaren 2019. Jag hade rökt Cannabis i Danmark dagen innan polisen i Kalmar tvingade kissprov på mig. Att ha thc i blodet eller kisset på drogtest är olagligt i Sverige. Men detta brott begicks i Danmark och inte i Sverige. Ska jag då bli straffad enligt svensk lag trots att brottet inte begicks i Sverige? Och om så är fallet pga att det skulle vara olagligt att ha thc i blod/piss även i Danmark kan jag då önska att bli dömd i Danmark istället för Sverige? Så att det inte blir "ringa narkotika brott" i mitt brottsregister i Sverige men istället att det hamnar i brottsregister i Danmark?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på denna fråga vill jag förtydliga att man måste skilja på vad som är straffbart enligt svensk lag, och vad som kan avgöras i svensk domstol. Det är alltså två olika moment.

Är gärningen straffbar?

I Sverige är bruk av narkotikaklassade medel, så som cannabis, olagligt så som ringa narkotikabrott (2§ narkotikastrafflagen). Det är alltså införseln av narkotika till kroppen som i Sverige är brottsligt, inte att man är narkotikapåverkad i sig. Detta innebär att det brott mot den svenska narkotikastrafflagen skett oavsett var i världen man har infört narkotika till kroppen, oavsett om det är laglig eller inte i det landet. Man har ändå begått ett brott mot svensk lag. I Danmark är denna gärning i inte kriminaliserad, utan det som är brottsligt i Danmark är innehavet, "besiddelse".

Vilket land ska döma?

Sverige får jurisdiktion i detta fall i första hand när brott begåtts i Sverige (2 kap. 1§ brottsbalken). Så är ju inte fallet här. Men Sverige har även jurisdiktion om det finns ett visst samband mellan Sverige och den som begått brottet, exempelvis om du är svensk medborgare (2 kap. 2§ brottsbalken). Men då krävs det att brottet även är kriminaliserat i det land där gärningen begicks, för att svensk domstol ska kunna döma i ärendet enligt svensk lag. Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan Sverige alltså inte döma dig för brott här enligt svensk lag. Detta innebär att om det är bevisat att du intagit narkotika i Danmark, är detta inte straffbelagt i Danmark, och således kan inte Sverige döma dig. Men om det kan bevisas innehav av narkotika i Danmark, som är straffbelagt både i Danmark och i Sverige, då kan svensk domstol döma dig enligt svensk rätt. Svensk domstol får då inte döma ut strängare straff än det svåraste straffet i Danmark (2 kap. 2§ 3 st brottsbalken).

Det har skett lite olika tolkningar i rättspraxis om hur det danska begreppet "besiddelse" ska tolkas, om det ska tolkas som det svenska ordet innehav, eller även bruk. I ett rättsfall har domstolen inhämtat yttrande från Danmarks Justitieministerium, som yttrat att enbart bruk inte är straffbelagt i dansk rätt (RH 2010:38).

Det handlar i slutänden alltså om polis och åklagare kan bevisa att du antingen intagit narkotikan i Sverige, eller om du har innehaft narkotikan i Danmark. Då kan svensk domstol döma dig efter svensk lag. Detta innebär att om det inte kan bevisas att du innehaft narkotika, kan du inte heller dömas i Danmark då det inte är olovligt i Danmark att bruka. Då kan du inte prövas i Danmark.

Prövning i Danmark?

Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan man som utgångspunkt inte heller prövas i Danmark. Om gärningen är kriminaliserad i både Sverige och Danmark (innehav) så är utgångspunkten att Sverige får döma enligt svensk lag. Dock kan man framställa om att få lagföras i annat land om du exempelvis har hemvist i Danmark. Då får åtal inte väckas om en sådan framställan gjorts (2§ lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott). Det är dock i detta fall Åklagarmyndigheten som kan göra en sådan framställan.

Belastningsregistret?

Det sker registrering i belastningsregistret även av utländska domar om det avser en svensk medborgare (4§ lag om belastningsregister). Detta innebär att det inte skulle spela någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, för registreringen kommer ske i svenskt belastningsregister ändå.

Sammanfattningsvis

Det är ett ganska komplicerat regelsystem när det gäller länders behörighet och vilken lag som är tillämplig. Men som utgångspunkt kan du bli dömd för brott i Danmark, även i Sverige, om brottet är kriminaliserat i både Sverige och Danmark. Brottet "bruk" är inte kriminaliserat i Danmark, vilket innebär att du inte kan bli dömd för ringa narkotikabrott i Sverige enligt svensk lag. Men om det kan bevisas att du även innehaft narkotika i Danmark, kan du dömas enligt svensk lag, i svensk domstol. Som utgångspunkt spelar det inte heller någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, då registrering i svenskt belastningsregister här skulle skett även av utländsk dom.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96614)