Narkotikabrott för bruk utomlands och rattfylleri

Hej!

Är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk samt drograttfylla.

Eget bruk kan jag ta, visserligen har jag aldrig brukat i Sverige utan i Spanien.

Hur jag kunde visa positivt på blodprov har jag inte en susning om då jag inte hade brukat cannabis på ca en månad.

Jag får tydligen ingen advokat i detta förhör, och undrar vad jag ska göra?

Vet inte hur jag ska förklara blodet.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vi vänder oss först till frågan om eget bruk av narkotika, i ditt fall cannabis.

Din gärning att bruka cannabis är ett brott enligt svensk rätt. Se narkotikastrafflagen 1 §. Enligt 2 kap. 2 § första stycket brottsbalken så är svensk domstol och svensk lag tillämplig i detta fall. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår dock att svensk lag inte är tillämplig om gärningen är fri från ansvar på gärningsorten. Av din fråga så framgår det att du enbart brukat i Spanien. Enligt spansk gällande rätt så är brukande av cannabis lagligt endast om det görs i avskildhet på platser såsom det egna hemmet. Det är däremot olagligt att bruka cannabis på offentliga platser. För en fällande dom i frågan om eget bruk enligt 1 § narkotikastrafflagen i ditt fall så ska det påvisas att du antingen brukat cannabis i Sverige eller brukat cannabis offentligt i Spanien. Ditt förhör kommer troligen syfta till att utreda denna frågan. Blodprovet kan beroende på dess resultat stödja faktumet att du endast brukat i Spanien. Jag rekommenderar att du läser rättsfallet RH 2010:38 där ett blodprov stödde den tilltalades talan att han endast brukat utomlands.

Nu vänder vi oss till frågan om rattfylleri enligt trafikbrottslagen 4 § st. 2.

Lagtextens formulering innebär att om man kör bil efter att ha brukat narkotika i så stor mängd att det återfinns narkotika i ens blod under eller efter färden så döms man för rattfylleri enligt trafikbrottslagen 4 § st. 1.

I och med att du visat positivt på blodprovet kan du bli dömd för rattfylleri till böter eller fängelse i högst 6 månader. Vad straffet blir är beroende på hur allvarligt brottet anses. Här kommer blodprovets resultat och eventuella övriga omständigheter spela roll såsom huruvida ditt framförande av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten och om du tidigare är ostraffad.

Hoppas detta var svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”