Narkotikabrott cannabis - vilket straff?

2020-11-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om en 16-åring grips med 200 gram cannabis, vad kan straffet bli? Han har gripits tidigare med mindre mängder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Din fråga rör Narkotikastrafflagen (NSL). Cannabis är ett narkotikaklassat ämne. Därmed är det olagligt och straffbart att inneha Cannabis (1 § NSL).

När domstolen dömer ut straff för narkotikabrott, tittar dem på hur allvarlig narkotika arten var. Arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är således det som granskas. Just Cannabis anses vara en av de mindre allvarliga narkotikaarterna på marknaden, i jämförelse med exempelvis Amfetamin osv.

Domstolarna har riktlinjer som de utgår från när det gäller vilken mängd narkotika som ska hänvisas till vilken brottsrubricering. Under 50 gram cannabis brukar anses vara ringa narkotikabrott, mellan 50 gram - 2.5 kg bedöms oftast som narkotikabrott av normalgraden. Slutligen brukar 2.5kg eller mer anses vara grovt narkotikabrott (1 - 3 § NSL).

Innehav av 200 gram cannabis borde enligt praxis och tidigare riktlinjer dömas till narkotikabrott av normalgraden. Straffskalan för detta brott är fängelse i högst tre år.

Ungdomsrabatt

Det är däremot liten risk att domstolen dömer ut fängelse, med tanke på personens unga ålder (29 kap. 7 § Brottsbalken). Om någon har begått ett brott innan denne har fyllt 21 år, så ska domstolen beakta dennes ungdom och även döma ut ett lindrigare straff än vad straffskalan för brottet ligger på. En person som är under 18 år får endast dömas ut till fängelsestraff om det finns synnerliga skäl för det, men helst inte (30 kap 5 § Brottsbalken). Det är därmed en väldigt liten risk att personen ifråga tilldelas fängelsestraff med tanke på dennes unga ålder, ett annat straff utdelas istället.

Omständigheten att han tidigare har gripits för samma typ av brott är inte till hans fördel. Vid straffmätning beaktas det om personen begått brott tidigare, och speciellt om det är samma typ av brottslighet så används det i regel i skärpande riktning. Här beaktas också hur lång tid som har passerat sedan den tidigare brottsligheten skedde.

Hoppas att du har fått vägledning i din fråga!

Vänligen,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (514)
2021-05-17 Får man föra in medicinsk cannabis till Sverige?
2021-05-17 Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?
2021-05-14 Narkotikabrott
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott

Alla besvarade frågor (92362)