Narkotikabrott, böter och gallring

2020-01-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Igår blev jag tagen av polisen med tre gram kokain på mig. På förhöret svarade jag ärligt på alla frågor. Jag hade köpt narkotikan för att ta med mig till en fest mest kompisar, då vi skulle dela på allt där. Jag lämnade ett urinprov som var negativt. Jag erkände och accepterade ett strafföreläggande. Jag är ostraffad sedan tidigare. Hur länge kommer detta synas på mitt register?Hur stora kan böterna bli?Hur påverkas mina chanser till anställning? Jag läser en yrkesutbildning och är väldigt rädd för att jag förstört min möjligheter till framtida jobb. Vänligen,Richard
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Innehav av narkotika är straffbart enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen (NSL). För att bedöma straffets längd tas flera faktorer i beaktande, en av dessa faktorer är hur allvarligt brottet är. Gränsen mellan normalgraden och ringa narkotikabrott med kokain brukar gå vid 0,7 gram men detta kan även bedömas varierande i det enskilda fallet. Eftersom du fått strafföreläggande framstår det som åklagaren har ansett att påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och registreras i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir inte heller någon rättegång. Vid strafföreläggande ska en blankett skickas till dig, på vilken du erkänner brottet och accepterar straffet. Det är alltså frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället. Då får man dock större utgifter om man förlorar eftersom det tillkommer rättegångskostnader.

Böternas storlek

Böternas storlek beror dels på brottets grad, omständigheter som härrör sig till dig som person t.ex. din ålder och din ekonomiska situation. Min bedömning är att innehav av tre gram kokain motsvarar narkotikabrott av normalgraden, då är straffskalan upp till fängelse 3 år. Om det däremot har bedömts som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Du bör läsa strafföreläggandet som du fått ta del och har signerat, för att se exakt vilken påföljd du har godkänt.

Om man döms för innehav för eget brukande brukar man oftast dömas till 30 dagsböter à ett belopp på mellan 30 – 1000 kr. Det vanligaste är att beloppet ligger mellan 30 – 150 kr men är beroende av din ekonomiska situation. Detta innebär att böterna ofta ligger på mellan 900 – 4500 kr, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.

Hur länge detta syns i belastningsregistret

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i 16 – 18 §§ lagen om belastningsregister. Böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen. Eftersom du inte har skrivit vilket påföljd som nämndes i strafföreläggandet kan jag inte bedöma hur länge den finns kvar i belastningsregistret. Om du är ung kan även din ålder påverka tidpunkten för gallring.

Möjligheterna till framtida jobb

Vissa arbetsgivare kräver att du visar utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning, det kan i dessa fall vara ett problem för dig när du söker jobb. Det är dock inte så att alla arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret i så fall är det inte något större hinder att du finns med där. Du kan bli ombedd att förklara omständigheterna kring att du finns med i belastningsregistret i samband med anställning och då kan arbetsgivaren välja att bortse från det.

Rekommendation

Om du har fler frågor om påföljden eller ångrar strafföreläggandet/inte har signerat rekommenderar jag att du anlitar en advokat specialiserad inom straffrätt. Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll