Narkotikabrott

2021-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, polisen har hittat brev med narkotika som blivit skickat till min address i mitt namn, jag har blivit kallad till förhör och undrar vad max straffet är ifall att dom ser mig som skyldig? Dom har inte sagt vad dom hittat fast jag misstänker 40mg alprazolam, 3g~ av MDMA, 2g~ av amfetaminpasta. Jag är under 18 (15 för att vara exakt) och jag undrar också om dom kan göra husrannsakan eller om dom kan söka igenom dator/telefon? Tack så mycket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur kan påföljden se ut?

Utgångspunkten är att den som bl.a. olovligen överlåter, transporter eller brukar narkotika döms, om handlingen skett uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Ringa narkotikabrott döms enligt 2 § NSL till böter eller fängelse i högst sex månader. Det finns två frågor som är avgörande för att besvara frågan om påföljden. I första hand handlar det om hur brottet kan rubriceras, nämligen om detta narkotikabrott är av normal grad eller ringa. Härvid ska hänsyn tas till narkotikans art och mängd. I andra hand bestäms påföljden utifrån individens personliga förhållanden, som bl.a. återfallsrisk och ålder.

Det är svårt att avgöra hur straffpåföljden kan vara i detta fall enbart utifrån den angivna bakgrundsinformationen. Det framgår att du misstänkts för att ha tagit befattning med alprazolam, MDMA och amfetamin. Gällande amfetamin har HD har i rättsfallet NJA 1986 s 736 bedömt ett innehav av fem-tio gram amfetamin, alltså ett innehav om fem gram eller mer, som narkotikabrott av normal grad. Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. I ditt fall talar den minimala mängden narkotika för att brottet borde rubriceras som ringa narkotikabrott med böter eller fängelse i högst sex månader som påföljd. Det finns däremot omständigheter som kan påverka straffets längd i det konkreta fallet, bl.a. straffets art (nämligen vilken typ av narkotika och mängd) samt omständigheter som anges i 29:4 och 29:5 BrB.

Eftersom brottet begicks när du var 15 år gammal ska din unga ålder anses vara en förmildrande omständighet. I regel åtnjuter en 15 åring straffnedsättning på 75-85 procent. Det innebär med andra ord att den ungefärliga strafflängden reduceras till ⅕ av vad en myndig person skulle få som bestraffning.

När får polisen göra husrannsakan och när kan datorn och telefonen beslagtas i utredningssyfte?

Enligt 28:1 RB får husrannsakan företas om det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa. Husrannsakan får göras i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen om brottet. Vidare krävs att personen är skäligen misstänkt, vilket innebär att det måste finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som tyder på att personen begått brottet. I samband med förundersökningen får föremål såsom datorer och telefoner kan bli beslagtagna i syfte att dess innehåll, eller föremålet i sig ska tillföra något till brottsutredningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96509)