Narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Min son fick kallelse till rätten för att polisen hittade 0.75 g kokain på pakethållaren på en cykel som han hade lånat av en kompis, vad kan han få för straff?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).

I 1 § NSL stadgas att den som 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen.

Det ovan nämnda innebär att narkotikabrott ska begås med uppsåt, dvs. det krävs kännedom om de faktiska omständigheterna. För att ett brottslig gärning ska ha anses begåtts krävs det således att din son varit medveten om att det funnits kokain på pakethållaren på kompisens cykel. Det förutsätter vidare att hans gärning uppfyller någon av de ovanstående punkterna från 1-6.

I de fall det förutsättningarna för straffansvar föreligger, kan narkotikabrott av normalgrad dömas till fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott döms enligt 2 § NSL till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att avgöra hur straffpåföljden kan vara i detta enbart utifrån den angivna bakgrundsinformationen. Utgångspunkten för straffvärdet utifrån narkotikans art (kokain) och mängd (0.75 g) är vanligen att 1 gram kokain leder till cirka 1 månads fängelse. Det finns dock utrymme att ta hänsyn till förmildrande omständigheter för narkotikabrott, och påföljdsvalet kan vara högt individualiserat. Återigen är det dock värt att uppmärksamma att narkotikabrott förutsätter uppsåt och i ert fall kan straffansvar falla bort om din son inte hade uppsåt till brottet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?