Narkotikabrott

Hej,

Augusti 2015 blev jag dömd för ett ringa narkotikabrott efter att behövt göra urinprov i maj samma år. Jag fick en dagsböter och en prick i registret.

Senare samma år, September 2015, behövde jag tagen av polisen igen och behövde göra urinprov samt att jag hade 2gram hash på mig som polisen tog. Jag blev dömd till dagsböter den 10 Februari 2016 för detta tillfälle.

Min fråga är om nu när det gått 5 år sedan senaste domen 2016 om båda mina prickar i registret har gallrats?

Eftersom jag blev dömd till ett ringa narkotikabrott när jag redan hade en prick i registret för samma brott kan det möjligen ha haft andra konsekvenser?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.

Polismyndighetens belastningsregister
När en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Det brukar i vardagligt tal kallas för att få "en prick" i registret.

För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och därmed få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).

Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistret
Gallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).

Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Dagsböter vid narkotikabrott
Gallringstiden för en uppgift med dagsböter som påföljd infaller fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).

Du har emellertid blivit dömd för ytterligare ett narkotikabrott år 2016 (där påföljden inte avser penningböter). Det här medför att uppgiften om det begångna brottet i augusti 2015 kommer att tas bort från registret först när det senare brottet ska gallras (jfr 18 § lagen om belastningsregister). Följden av att man begår ett brott innan det föregående brottet har hunnit gallras är nämligen att ingendera kommer att tas bort från registret förrän det senare brottets gallringstid har inträffat.

Det senare brottets gallringstid har i ditt fall infallit den 10 februari 2021. Vid denna tidpunkt har både uppgiften om det begångna narkotikabrottet i augusti 2015 respektive februari 2016 gallrats från ditt belastningsregister.

Sammanfattning
Före utgångstiden av det första brottets gallringstid begick du ytterligare ett narkotikabrott. Det här innebär att de s.k prickarna kommer att tas bort från ditt register först när det senare brottets gallringstid har inträffat.

Gallringstiden för det senare brottet var 10 februari 2021. Nu när det har gått fem år har således båda prickarna gallrats från ditt belastningsregister.

Önskar dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo