Narkotikabrott

2019-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Kan jag bli av med körkortet om jag omhändertas med narkotika i min bil utan att jag har det i systemet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Körkortet kan återkallas med anledning av brottslig gärning, enligt 5 kap. 3 § körkortslagen. Enligt 1 § narkotikastrafflagen kan den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott. Med hänsyn till omständigheterna kan brottet dock komma att rubriceras som ringa narkotikabrott enligt 2 §. Vid bedömningen av detta ser man till om brottet med beaktande av samtliga omständigheter framstår som lindrigt, arten och mängden narkotika har därvid särskild betydelse.

För att ett körkort ska återkallas krävs någonting som tyder på att föraren är olämplig att framföra fordon. Av körkortslagen 5 kap 3§ 5 punkt framgår att körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren är opålitlig i nykterhetshänseende. Denna bestämmelse kan aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika, det krävs således inte att vederbörande påträffas påverkad i trafiken. Att endast inneha narkotika torde dock inte vara grund för något återkallande av körkort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll