Näringssmittas privatägd veteranbil av bilförsäljningsverksamhet?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har varit bilhandlare i 45år och momspliktig givetvis.Min fråga är,om min fru har ägt en veteranbil i sju år och säljer den med hög vinst,kan den bilen bli momssmittad p.g.a. att hon är gift med en bilhandlare som är momspliktig?Eller räcker det med att hon deklarerar vinsten i vanlig ordning?Om hon har köpt bilen av mig vad gäller då??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vad är näringssmitta?

Näringssmitta är det är det juridiskt brukade begreppet för den företeelse du beskriver. Begreppet angår den situation där en egendom som är privatägd i praktiken tillhör näringsverksamheten, varvid den beskattas för näringsverksamheten i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg.

När råder näringssmitta?

Det är rättsligt oklart i vilken omfattning näringssmitta gäller som en rättslig princip. Näringssmitta finns enbart reglerat angående lager i byggnadsrörelse, vilket inte är aktuellt i detta fall (se 27 kap. 4 § Inkomstskattelagen). Avseende lagertillgångar i annan verksamhet har näringssmitta dock i vissa fall ansetts föreligga (se exempelvis RÅ1980 Aa 141). Lagertillgång är sådan tillgång som innehas i verksamheten i syfte att omsättas, det vill säga det som utbjuds till försäljning.

Något absolut grundprincip om näringssmitta torde dock saknas. I exempelvis RÅ 1981 Aa 126 ansågs en veteranbil vars ägare bedrev bilförsäljningsverksamhet inte omfattas av näringssmitta. Av betydelse var att försäljningsverksamheten inte angick veteranbilar, varför skälig grund saknades för att anse veteranbilen vara såld genom verksamheten. Är din bilförsäljningsverksamhet inte inriktad på veteranbilar är näringsverksamhet således sannolikt utesluten.

En distinkt skillnad mellan RÅ 1981 Aa 126 och ditt fall är att det inte är du utan din hustru som äger bilen. Praxis ger inte direkt stöd för näringssmitta av egendom som tillhör annan än den som bedriver verksamheten. Om någon annan är ägare av bilen enbart i syfte att kringgå näringssmitta bör den privata tillgången ändock kunna hänföras till näringsverksamhet; detta i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg (jfr RÅ 2004 ref. 27 och principen om bedömning av rättshandling utifrån dess verkliga innebörd). Förutsatt att din verksamhet angår veteranbilar och det inte fanns något annat skäl för överlåtelsen till din hustru är det således möjligt att näringssmitta aktualiseras.

Sammanfattning

Näringssmitta finns i detta fall inte reglerat utan baseras på uttalanden i äldre rättspraxis. Är egendomen inte att likställa med de lagertillgångar som finns i verksamheten är det inte aktuellt med näringssmittta. Veteranbilar torde inte jämställas vid "vanliga" bilar. Slutligen synes näringssmitta enbart aktualiseras om egendomen utifrån omständigheternas verkliga innebörd kan anses tillhöra samma person som bedriver näringsverksamheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (517)
2019-09-14 Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?
2019-09-07 Kan jag folkbokföras på en postboxadress?
2019-08-25 Behöver man betala skatta vid lån mellan privatpersoner?
2019-08-19 Vad menas med taxering?

Alla besvarade frågor (72932)