Näringsidkares skyldighet att specificera faktura enligt konsumenttjänstlagen

FRÅGA
Hej!Vi har haft en hantverkare hos oss på löpande räkning gällande en helrenovering av vår bostad. Nu har vi fått fakturan och även underlag på deras arbetstimmar. När jag efterfrågar underlag på materialkostnaden (den uppgår ändå till drygt 150k) vägrar hantverkare redovisa det till mig.Får han verkligen göra så? Han kan ju ta betalt för andra kunders material då, jag har ju ingen aning gällande rimligheten i det om inget underlag finns?Kan jag använda mig av 40 § ktjl eller hur kan jag gå vidare?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du har helt rätt i att du kan använda 40 § konsumenttjänstlagen (KtjL). Nedan följer en genomgång av hur jag resonerar i frågan.

Näringsidkaren måste specificera räkningen

Till att börja med kan konstateras att ni är konsumenter och hantverkaren är näringsidkare som har renoverat er bostad. Därmed faller frågan inom konsumenttjänstlagens tillämpningsområde (1 § KtjL). Precis som du själv skriver så reglerar 40 § KtjL rätten till specificerad räkning. Eftersom tjänsten inte har utförts mot fast pris (utan på löpande räkning) så har ni rätt att kräva en räkning där det framgår hur priset har beräknats. Enligt kommentarer till denna bestämmelse innefattar denna rätt att få en faktura där det går att läsa vilket slags arbete som utförts, vilka åtgärder som vidtagits och vad för slags material som använts. Syftet bakom detta är att ni som konsumenter ska kunna bedöma om tjänsten utförts enligt avtal. Det krävs då att näringsidkaren specificerar antalet timmar, hur mycket material som gått åt samt priset per timme och per materialenhet. Detta innebär att det är du som har rätt i frågan, inte näringsidkaren.

Vad du kan göra

Jag förstår det som att ni har fått fakturan men inte betalat den än. I sådana fall har ni rätt att låta bli att betala till ni får en specificerad räkning av näringsidkaren. Detta följer av 41 § 2 st. KtjL. Jag föreslår därmed att ni informerar näringsidkaren om att ni inte tänker betala något i enlighet med 41 § KtjL, till att ni har fått en sådan specificerad räkning som ni har rätt till enligt 40 § KtjL. Om näringsidkaren fortfarande trilskas har ni tre alternativa möjligheter. Ni kan kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) som då kommer med förslag på hur tvisten ska lösas. Seriösa hantverkare följer dessa rekommendationer. Ni kan även anlita ett juridiskt ombud, för att lösa tvisten med kvalificerad hjälp men hålla den utom domstol. I sista hand kan ni även stämma hantverkaren. Risken med detta är att ni kan tvingas betala för hantverkarens rättegångskostnader om ni skulle förlora i domstol.

Jag råder er därför i första hand att så snart som möjligt framställa kravet mot näringsidkaren skriftligt. Meddela att ni inte kommer betala något förrän ni fått en specificerad räkning. Meddela även att ni tänker ta ärendet till ARN eller domstol om detta inte kan lösas mellan er. Om näringsidkaren då ger er exempelvis kvitton så att ni kan avläsa materialkostnaden så ska ni betala direkt. Om ni inte får någon specifikation så får ni fatta beslut om var ni vill vända er. Jag skulle rekommendera att ta kontakt med ARN och höra mig för där, kanske kan ni också få vidare hjälp av dem.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (472)
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Alla besvarade frågor (96522)