Näringsidkarens skyldighet att informera konsument om ökade kostnader

FRÅGA
Hej! Har en bil som varit inne på verkstan i omgångar för att åtgärda avgasvärdena som varit för höga. Jag har hittills lagt ut 5000 kronor på byte av lambdasond och svetsjobb på ett läckage. Nu så har dom även bytt katalysator och jag ska betala 2000 kr till. Avgasvärdena är fortfarande skyhöga och jag undrar om jag då ska betala dom 2000 kronorna till för ett fel dom INTE åtgärdat? Vad ska jag säga till dom? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack så mycket för din fråga!

I fall som detta där du som konsument ingått ett avtal med en näringsidkare (verkstaden) om arbete på lös sak gäller konsumenttjänstlag (1985:716)(KTjL). Av 6§ KtjL framgår det att näringsidkaren ska informera dig att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än du räknat med. Utöver att informera dig ska näringsidkaren även fråga dig om din inställning till den dyrare tjänsten, som konsument har du då rätt att avbeställa tjänsten enligt reglerna i 42-44§§ KTjL.

För att priset skall anses ha blivit betydligt högre tas hänsyn till den 15-procentgräns som gäller vid en ungefärlig prisuppgift (36§ 2st KtjL). Om priset däremot blir högt så kan en höjning som är lägre än 15% leda till att du som konsument bör kontaktas, prop 1984/85:110 s.170f.

Enligt 6§ 3st KTjL ska näringsidkaren avbryta påbörjat arbete om det inte går att få kontakt med konsumenten för att informera om att tjänsten förväntas bli dyrare. I det fall att det finns särskilda skäl att anta att du ändå önskar få tjänsten utförd behöver inte näringsidkaren avbryta det påbörjade arbetet. Ett exempel på ett sådant särskilt skäl är om näringsidkaren utfört ett mycket kostnadskrävande arbete som blir värdelöst om det inte fullbordas.

Om näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6§ KTjL och om det finns starka skäl att anta att du hade avstått att beställa tjänsten så har näringsidkaren enligt 7§ 1st KTjL inte rätt att få ut större ersättning än vad som avtalats. I vissa fall kan näringsidkaren få rätt till ersättning om konsumenten gynnats på ett oskäligt sätt t.ex. Ett om bilens marknadsvärde har ökats väsentligt genom det utförda arbetet.

Om ni inte har avtalat om ett pris gäller 36§ KTjL som anger att du skall betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheter i övrigt. Hänsyn tas då bland annat till om näringsidkaren har speciell kompetens som kan motivera att priset blir högre, prop 1984/85:110 s.302. Kom ihåg att en ungefärlig prisuppgift inte innebär att det föreligger ett avtal om ett visst pris och du har därför ingen skyldighet att betala mer än vad som är skäligt. Det ungefärliga priset får, som ovan nämnts, inte överstiga 15% (36§ 2st KTjL).

Eftersom prishöjningen överstiger 15% råder jag dig att ta kontakt med verkstaden för att säga att du inte tänker betala den prishöjning som skett under arbetets gång. Om ni har avtalat om ett pris utgår du från 6§ KTjL men om det inte avtalats om ett pris gäller 36§ KTjL.

Konsumenttjänstlagen finner du (här).

Med många vänliga hälsningar,


Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95792)