Näringsidkarens skyldighet att avråda

FRÅGA
Hej!Min vän har lämnat in sin Mc på verkstad för att det var fel på MC:n han hämtade den & betalade 9000 kr samma fel kvarstod han åkte till dom igen, nu efter en tid säger de att felet är avhjälpt och att min vän skall betala 22000 inga samtal har förts mellan verkstad & min vän ang info om priser etc. Vi har nu diskuterat detta mellan oss & jag anser att min vän skall betala materialen på sista arbetet för arbetstiden får väl verkstad stå för, tycker att de borde hittat felet första gången, för 9000 kr kan man leta länge, verkar ju som de inte gjort något då utan bara debiterat 9000 kr men som sagt för dessa 9000 + 22000 kunde han bytt till en nyare McPersonligen tycker jag inte verkstaden uppfört sig korrekt mot kund, så jag ställer denna fråga då jag inte hittar svar på nätet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessa situationer behandlas i konsumenttjänstlagen då det rör sig om arbete på lösa saker utförda av en näringsidkare mot konsument, 1 § KtjL.

Inledningsvis så kan vi konstatera att det av den 36 § framgår att, om konsumenten och näringsidkaren inte avtalat om något pris så ska konsumenten betala ett skäligt pris för tjänsten. Har ett ungefärligt pris lämnats så får näringsidkaren överskrida det med 15 %, om inte annat avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg, detta utläses ur 36 § 2 st.

Vidare så står det i 4 § att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt, utöver detta ska näringsidkaren ta tillvara på konsumentens intresse och samråda med konsumenten i den mån det behövs och är möjligt.

Dessutom så framgår det av den 6 § att näringsidkaren ska avråda konsumenten från tjänsten om det med hänsyn till pris eller andra omständigheter inte vore rimligt att utföra tjänsten. Skulle näringsidkaren redan ha påbörjat tjänsten och det visar sig under utförandet att det kommer bli betydligt dyrare för konsumenten så ska näringsidkaren även då höra av sig. Så som du har beskrivit det så har din vän kunnat köpa en ny motorcykel för samma summa som kostnaderna av reparationen, således kan man argumentera för att kostnaderna inte stått i rimlig proportion till konsumentens nytta och näringsidkaren borde ha kontaktat din vän.

Har näringsidkaren inte gjort det som åligger honom i den 6 § och det finns starka skäl att anta att konsumenten (din vän) skulle avstått tjänsten, har näringsidkaren inte rätt till mer ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den 7 §. Näringsidkaren har dock rätt till betalt för exempelvis materialet, då det framgår av 7 § 2 st att näringsidkaren har rätt till ersättning i den mån konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt.

Sammanfattningsvis kan man argumentera för att verkstaden i det här fallet har åsidosatt sin plikt att avråda från reparationen (6 §). Det finns även omständigheter som tyder på att din vän hade avstått reparationen om verkstaden hade upplyst om kostnaderna. Med detta i beaktande finns det skäl att anta att kostnaderna skulle sättas ned enligt7 §.

Om du känner att du vill gå vidare med ärendet är ett alternativ att vända dig till din kommuns konsumentvägledare för hjälp. Du skulle även kunna anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare, och utfärdar därefter en rekommendation. ARN har tidigare prövat många fall likt ditt (Se t.ex: ARN 1991-5209). Tänk på att samla ihop all "bevisning" som du kan tänka dig behöva, t.ex. kvitton och avtal innan du vänder dig till ARN för prövning.

Ett annat alternativ om du vill ta denna fråga vidare är att vi på Lawline kan hjälpa dig.

För att komma i kontakt med en av våra jurister kan du antingen ringa eller mejla oss.

Telefonnummer: 08-533 300 04

Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00

E-post: info@lawline.se


Hoppas du fått ett svar på dina funderingar!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94218)