Näringsidkare eller konsument i avtalsförhållande, avtalsbundenhet m.m

2018-09-18 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag har en enskild firma och i fredags den 14/9-18 ringde en kille från ett företag och sålde in att ge min webbutik mer space i Google och efter att han tjata o tjata så sa jag tyvärr JA. Ett sk avtal spelades in men bara 40 min senare så ångrade jag mig när jag räknade att jag kommer INTE ha råd att betala dem. Mailade dem och bad dem bryta avtalet och nu säger dom att jag inte har någon rätt alls att göra det. Så nu till min fråga. HUR SKA JAG KUNNA BRYTA AVTALET??? Läste att enligt Skatteverket driver du som fysisk person en näringsverksamhet när verksamheten drivs självständigt, varaktigt och i vinstsyfte. Min verksamhet ger mig inga pengar alls. Sen ringde dom mig på mitt privata mobilnr då jag har inget nr kopplat till mitt företag. Då kan jag väl anse att dom har kontaktat mig som fysisk person och inte som företagare. Snälla hjälp mig då jag kommer inte kunna driva mitt företag utan jag kommer att få lägga ner då jag kommer inte kunna betala den summan dom kräver av mig. Mailade dem samma dag som avtalet gjordes, men inget svar. Fick svar idag och dom tänker INTE bryta avtalet fast dom har inte ens börjat göra ngt. Så snälla ge mig ngt jag kan använda så jag kan bli av med detta avtal. Hjälp en nystartad företagare som begick ett STORT misstag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Först och främst vill jag klargöra de begrepp som är relevanta i förhållandet mellan dig och din enskilda näringsverksamhet. Dessa begrepp är: fysisk- respektive juridisk person, näringsidkare samt konsument. Det första begreppsparet – det vill säga fysisk- respektive juridisk person – är ointressant i sammanhanget. Som enskild näringsidkare handlar du i eget namn. Det finns inget som åtskiljer dig som fysisk person och dig som företagare i detta avseende. Det finns bara du. Ditt företag är inte en juridisk person och kan därför inte vara avtalspart.


Näringsidkare eller konsument?

Det är frågan i denna rubrik som är intressant. Den som driver enskild näringsverksamhet kan vara både näringsidkare och konsument. Om du exempelvis driver en byggfirma och för detta ändamål köper verktyg handlar du i egenskap av näringsidkare. Om du efter arbetsdagens slut svänger förbi matbutiken och köper varor till middagen handlar du i egenskap av konsument. Varför är då detta relevant? Jo, därför att olika lagstiftning blir tillämplig beroende på i vilken egenskap du handlar. Vill man komma ifrån ett avtal är det så gott som alltid bäst att bli betraktad som konsument. Ditt fall är inget undantag. Innan jag tar ställning till frågan i rubriken måste jag utreda om du överhuvudtaget kan anses driva näringsverksamhet.

Krav för näringsverksamhet

Som du själv skriver finns det kriterier för när någon ska anses bedriva näringsverksamhet. I ditt fall utgår jag ifrån att det är kravet på vinstsyfte som eventuellt inte är uppfyllt. Du har uppget att du inte tjänar några pengar på din verksamhet. Det är emellertid inte själva vinsten som är avgörande, utan vinstsyftet. Är det tänkt att du ska komma att tjäna pengar på verksamheten? Om svaret på den frågan är ja, uppfyller din verksamhet kraven för näringsverksamhet. Eftersom du uppgett att du har en enskild firma måste jag anta att du är registrerad och godkänd för F-skatt. Skatteverket godkänner inte F-skatt för verksamheter som saknar vinstsyfte. Är du således godkänd för F-skatt måste jag anta att du uppfyller kraven för näringsverksamhet. Är du inte godkänd för F-skatt stannar min utredning vid frågan om vinstsyftet. Du får i sådana fall gärna återkomma med kompletterande information i denna sak.

Om vi då utgår ifrån att du är godkänd för F-skatt, kan det ändå vara så att din verksamhet saknar vinstsyfte? Man kan ju tänka sig att Skatteverket gjort en felaktig bedömning. Jag håller det inte för sannolikt. Utomstående måste kunna lita på att din verksamhet faktiskt utgör näringsverksamhet, när det utåt sett framstår som att så är fallet. Att du kanske rent faktiskt driver hobbyverksamhet bör enligt mig inte inverka på bedömningen. Sammantaget anser jag, med de förutsättningarna jag angivit att jag utgår ifrån, att du bedriver enskild näringsverksamhet. Frågan uppstår då, om du i förevarande avtal ska anses inta ställning som näringsidkare eller konsument. I så gott som all konsumentlagstiftning jag hittat definieras näringsidkare som "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten". Eftersom du köpt en tjänst som har samband med din näringsverksamhet drar jag slutsatsen att du måste betraktas som näringsidkare i avtalsrelationen.

Vad har du för möjligheter?

Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar köp av tjänster mellan näringsidkare. Frågan om avtalets ogiltighet får därför besvaras med hjälp av bestämmelserna om ogiltighet i avtalslagen. Bestämmelserna är ganska många (cirka 10 st, med start i 28 §) och jag finner det därför inte möjligt att gå igenom dem, i synnerhet inte eftersom jag inte har någon anledning att anta att ert avtal, till följd av bestämmelserna i avtalslagen, skulle vara ogiltigt. Mot bakgrund av det nyss sagda och det ovan anförda drar jag slutsatsen att du är och förblir bunden av avtalet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1235)
2020-02-18 Fullmäktigens Skadeståndsansvar
2020-02-17 Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"
2020-02-14 Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt
2020-02-12 Framtidsfullmaktens innebörd och tillämplighet vid bankärenden

Alla besvarade frågor (77164)