Näringsbetingade andelar vid värdepappershandel

Hej,

Vi är tre personer som arbetar med IT, och tänkte därför starta en konsult-firma som "bisyssla" till våra vanliga jobb. Eftersom vi tillsammans är väldigt väldigt breda så tänker vi starta ett par olika antingen projekt eller rena dotterbolag som vi profilerar inom snävare områden inom IT-branchen.

Har läst lite på webben, men vill försäkra mig.. Om dotterbolagen är 100% ägda av ett moderbolag, kan man skeppa vinsten till moderbolaget och investera denna i t.ex värdepapper, förutsatt att moderbolaget är reggat för att handla värdepapper? Eller alternativt ytterligare ett dotterbolag som investerar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Detta berör skatt på utdelning från ett dotterbolag till ett moderbolag och det regleras i inkomstskattelagen (IL), https://lagen.nu/1999:1229. Utdelning inom koncerner blir skattefri om andelarna mellan bolagen är näringsbetingade, ett begrepp som definieras i 24 kap 13-14 §§ IL. Andelarna blir näringsbetingade om moderbolaget till exempel är ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag och andelen måste vara en kapitaltillgång och inte en lagertillgång. En andel som är en lagertillgång är till exempel kapitalplaceringsaktier som ett värdepappersföretag innehar. 

Ert syfte är att starta ett holdingbolag som innehar aktier i ett antal dotterbolag, och holdingbolags aktier i dotterbolag är näringsbetingade. Andelarna är kapitaltillgångar eftersom de inte är klassade som lagertillgångar enligt 25 kap 3 § IL och andelarna är inte marknadsnoterade vilket gör att de kan vara näringsbetingade. Det finns inget som hindrar att holdingbolaget har en annan verksamhet än att förvalta aktierna i dotterbolagen, och värdepappersverksamhet kan vara en sådan annan verksamhet. Utdelningen från dotterbolagen kommer alltså vara skattefri och kan investeras i den egna verksamheten i holdingbolaget.

Det hade varit annorlunda om moderbolaget hade varit ett investmentföretag då det i sådana fall inte kan vara näringsbetingade andelar. Investmentföretag definieras i 39 kap 15 § IL som ett företag som så gott som uteslutande förvaltar värdepapper, erbjuder aktieägarna riskfördelning och ägs av stort andel fysiska personer. I RÅ 1969 Fi 1484 ansågs ett bolag som ägdes av ett 80-tal aktieägare inte vara ett investmentföretag. Ert bolag skulle alltså inte utgöra ett investmentbolag och inte aktualisera de specialregler som finns i 39 kap IL.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Företagsbeskattning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000