Nära anhörig får ansöka om god man eller förvaltare som förordnas av rätten vid behov

2017-10-31 i God man
FRÅGA
Jag har en syster med down syndrom som är 24 år och hon saknar godman. Jag vet att hennes mamma använder hennes pengar till egna intressen, kan hon göra så? Min pappa som också är min systers far får inte se kontoutdrag etc. min syster bor varannan vecka och jobbar på dagligverksamhet och har således lön.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tingsrätten ska, om de anser att det behövs, besluta att anordna godmannaskap för din syster (11 kap. 4 § föräldrabalken). Tingsrätten kan även låta göra en utredning om behov av en förvaltare, detta är emellertid en mer ingripande åtgärd än godmannaskap. Bedömningen görs utifrån din systers behov att, på grund av sitt tillstånd, få hjälp att tillvarata sin rätt. Ett beslut om god man eller förvaltarskap kan föranledas av att någon annan är försumlig (misskötsam) när denne hjälper till att förvalta din systers ekonomi. Ett sådant beslut får däremot inte meddelas utan din systers samtycke, såvida hennes mening går att inhämta. Beslut om vem som blir god man tas normalt av överförmyndaren i din systers kommun på uppdrag av domstolen. En ansökan om förordnande av god man får göras av närmaste släktingar till din syster, det vill säga dig och din pappa, hos den tingsrätt i den ort där din syster är folkbokförd (11 kap. 15 och 25 §§ föräldrabalken). Du bör ansöka om att din syster ska få en god man enbart om du verkligen är säker på att hennes mamma inte förvaltar hennes ekonomi på rätt sätt. Kontakta överförmyndaren i din kommun om du vill veta mer eller behöver ytterligare vägledning i vad du kan göra för att ta tillvara din systers rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (537)
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?
2021-08-15 Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?
2021-08-12 Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?
2021-08-09 God man åt sina föräldrar

Alla besvarade frågor (95725)