När vinner kammarrättens dom laga kraft och kan domen ändras efter det?

Om en person överklagar ett beslut som har tagits enligt socialtjänstlagen och personen får varken rätt i förvaltningsrätt eller kammarrätt och prövningstillstånd medges inte för att kunna överklaga till HFD. Vad händer sedan? När vinner kammarrättens dom laga kraft? Är det efter tre veckor? Kan domen ändras på något sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp dina frågor i två olika frågor som jag kommer att besvara separat här under.

När vinner kammarrättens dom laga kraft?

I domen ska det stå hur lång tid man har på sig att överklaga, vanligtvis 3 veckor. Efter att den perioden gått ut har man inte längre möjlighet att överklaga och domen vinner därmed laga kraft.

Kan kammarrättens dom ändras efter att den vunnit laga kraft?

Efter att kammarrättens dom vunnit laga kraft är huvudregeln att domen gäller och inte kan ändras. Det finns dock vissa undantag till detta. Eftersom din fråga handlar om kammarrätten blir förvaltningsprocesslagen tillämplig. De möjligheter som finns att ändra en dom i efterhand är följande:

1) Resning får beviljas i mål om det p.g.a. särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt, se förvaltningsprocesslagen 37 b §.

2) Om man inte har utnyttjat sina möjligheter att överklaga kan tiden återställas om det beror på en omständighet som utgör en giltig ursäkt, se förvaltningsprocesslagen 37 c §.

Möjligheterna att ändra en dom som vunnit laga kraft är alltså ytterst begränsade och det krävs särskilda omständigheter för att man ska kunna göra det.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000