När vi ska ses görs min son oanträffbar, vad kan jag göra?

2019-02-25 i Barnrätt
FRÅGA
Separerad sedan 4 år. Har gemensam vårdnad om en son , 13 år. Sedan två år tillbaka har pojken, enligt mamman vägrat vara hos mig. Han har vid några tillfällen skrivit till mig att han saknar mig och är ledsen. Han har hälsat på en gång då gick träffen jättebra. Enligt mamman så har han sagt att vi bråkade mycket och därför vill han inte ha med mig att göra. Jag är förtvivlad och har sagt att jag vill prata med honom om detta. Varje gång han och jag närmar oss varandra så blir han sen oanträffbar, svarar inte i telefon eller på datorn. Vet inte vad som är rätt att göra. Jag får så olika budskap. Jag vet att han har sagt tidigare när han bodde var annan vecka hos oss att tex hans mormor och morfar pratar skit om mig så att han hör. Vad skall jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen är Föräldrabalkens 6 kap.

Jag beklagar din situation. Jag kommer börja mitt svar med att redogöra över vad som gäller enligt Föräldrabalken, samt vad som ska vara avgörande för beslut om umgänge. Slutligen ger jag dig konkreta råd om var du kan vända dig.

Då ni har gemensam vårdnad så tillfaller skyldigheten att råda över er sons personliga angelägenheter tillsammans, då inget annat framgår av din fråga. (6:13)


Avgörande är barnets bästa:

Till att börja med vill jag förtydliga att rörande alla frågor om umgänge, vårdnad och boende med barn så ska principen om barnets bästa vara avgörande för alla beslut (6:2 a).

Detta innebär att det vid en fråga om umgänge med båda/ena föräldern är barnets rätt att ha ett fungerande umgänge till båda föräldrarna som avgör och inte förälderns rätt till umgänge med barnet. (6:15)

I enlighet med barnets bästa så ska hänsyn tas till din sons vilja i förhållande till hans ålder och mognad. (6:2 a 3 st) Vägledande när ett barn är 13 år, så som din son, är att tyngd ska lägga i hans uttalade vilja om hur detta ska skötas, eftersom att han uppnått en relativt hög ålder.


Umgänget är ett gemensamt ansvar för båda föräldrarna:

Att umgänget ska fungera ska ni båda två gemensamt upprätthålla. Som utgångspunkt är det båda föräldrarnas skyldighet att se till att umgänget fungerar, med den förälder hos vilken barnet inte bor hos. (enligt 6:15) Detta kan ni gemensamt komma överens om, och fastställa i ett avtal som socialnämnden godkänner för att gälla (6:15 a) Om inte ni kommer överens finns alternativet att väcka talan i domstol och få en dom som reglerar hur umgänget ska ske.

Att eventuellt bryta mot sådana avtal (om ni redan har sådana) eller på annat sätt orsaka att barnets rätt till umgänge med den andre föräldern inte efterföljs, kan vändas emot denne föräldern vid en framtida domstolstvist. Den som samarbetar och/eller följer avtalen kan, mot den eventuelle föräldern, få en fördel i rätten.


Konkreta råd:

Det första steget när ett umgänge inte fungerar är att kommunicera med den andre föräldern och diskutera vilka villkor för eventuella avtal som fungerar bra/mindre bra/ev, teckna sådana avtal. Dessutom bör ni även ta hänsyn till din sons vilja, och som du säger kan det vara av betydelse för dig att själv få prata med honom för att höra hans vilja.

Om detta inte fungerar mellan er så råder jag dig att ta kontakt med socialnämnden (familjerätten) i den kommun där din son är folkbokförd, där ni kan få hjälp att nå enighet gällande hur umgänget ska skötas. (6:17 a) Dessutom kan ni där få hjälp genom samarbetssamtal. (6:18) Dessa samtal är gratis.

Slutligen kan även rätten avgöra dessa frågor (6:19). Ett alternativ i rätten om det är problem att följa villkoren, är genom verkställighet. Det innebär att den föräldern som inte rättar sig efter domen kan få betala vite. I sista hand kan man väcka talan om ändring i vårdnad, boende, umgänge. Att gå till domstol med frågor rörande barn och umgänge kan vara svårt för alla parter, varför jag råder er att försöka med de föregående råden i första hand.

Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig genom att tydliggöra hur situationen ser ut rent rättsligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1279)
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?
2019-09-08 Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?
2019-09-07 Vad gör jag om min dotter inte vill åka till sin pappa?
2019-09-06 Upphävande av faderskap till barn

Alla besvarade frågor (72873)