När utser rätten särskild vårdnadshavare och vem bestämmer detta?

2017-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är en farmor till en flicka på 3 år som har barnet lika mycket som mamman, vi kommer bra överens. Min son, vårdnadshavare har ingen kontakt med sitt barn pga missbruk. Jag undrar om jag kan få bli vårdnadshavare? Föräldrarna tycker att det är en bra ide. Barnet är väldigt tryggt hos mig och har ett eget rum. En undran. Hälsningar Catrin
SVAR

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnadshavare regleras i föräldrabalken och mitt svar kommer alltså att utgå från den lagen.

Föräldrarna är vårdnadshavare och de blir detta redan vid födseln om föräldrarna är gifta (se 6 kapitlet 3 § här). Ändring i vårdnaden kan bara ske antingen genom att föräldrarna avtalar om att bara en av dem ska ha vårdnaden eller att rätten dömer till ändring i vårdnaden. Föräldrarna kan alltså inte enligt lag avtala om att någon annan ska ha vårdnad utan de kan bara ändra vårdnaden mellan sig (se 6 kapitlet 6 § här).

Rätten kan däremot bestämma att annan person ska ha vårdnaden. Detta kallas att rätten utser särskild vårdnadshavare. Rätten kan göra detta om båda föräldrarna brister i omsorgen på ett sådant sätt att det finns en bestående fara för barnets hälsa och utveckling (se 6 kapitlet 7 § här). Ett beslut om att flytta på vårdnaden ska dock inte ske lättsamt utan domstolen ska bara besluta om detta i särskilda fall, det kallas att domstolen ska vara restriktiv när de bedömer om annan ska få vårdnaden. Det krävs dessutom att det finns en annan person som är lämplig och villig att ta över vårdnaden.

Förutom om barnets föräldrar har misskött omsorgen så kan även särskild vårdnadshavare förordnas av rätten om barnet bor och vårdas i ett annat hem och det är uppenbart att det är bäst för barnet att bo kvar där. Barnet ska då ha bott i det hemmet permanent och under längre tid (stadigvarande). Rätten kan också utse annan vårdnadshavare om båda föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnad. Detta regleras i 6 kapitlet 8 § här och 6 kapitlet 8a § här.

I ditt fall bör det alltså utifrån lagen vara svårt för dig att bli vårdnadshavare om mamman sköter vårdnaden av barnet. Om du ska bli vårdnadshavare så är det rätten som måste bestämma det och de ska som sagt vara restriktiva när de utser annan än förälder. Det krävs att mamman inte kan utöva vårdnaden, att hon brister i omsorgen av barnet så denna far illa eller att flickan bott hos dig permanent samt att du haft hand om vården av henne under en längre tid och att det är för hennes bästa att du får vårdnaden. Det är som sagt då rätten som avgör detta.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har några ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?