När utgör en lägenhet samboegendom?

Vad har jag rätt till om jag står på halva lånet till lägenheten, men han står själv som ägare till lägenheten,

Han köpte den så flyttade vi in tillsammans sen skrev vi till mig på lånet.

Faller sambolagen in då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer börja detta svar med att förklara när sambolagen är tillämpbar för att sedan applicera det på din situation.

För att man ska räknas som sambor och för att sambolagen ska kunna bli användbar finns det vissa krav enligt 1 § sambolagen. De är:

1) Man ska stadigvarande bo tillsammans och då inte bara tillfälligt.
2) Man ska bo tillsammans i ett parförhållande. Är man folkbokförd på samma adress föreligger det en presumtion att man är sambor.
3) Man ska ha ett gemensamt hushåll, och man ska alltså dela på sysslor och utgifter.

Om jag har förstått din fråga rätt så kommer jag vidare utreda vilken rätt du har till bostaden om samboförhållandet skulle upphöra. Om det är så att bostaden utgör samboegendom så har du även rätt till en del av lägenheten vid en separation. För att bostaden ska utgöra just samboegendom krävs det enligt lagens 3 § att bostaden har införskaffats för ett gemensamt ändamål. Köpte din sambo lägenheten för att ni skulle flytta in tillsammans i den räknas bostaden som samboegendom, men inte om det inte var planerat att du skulle flytta in där vid köpet.

Din rätt till lägenheten hänger alltså på om lägenheten köptes med syftet att ni skulle bo där tillsammans, i så fall har du som sagt rätt till en del av lägenheten om ert samboförhållande skulle upphöra.

Vidare utgår jag ifrån att lägenheten utgör samboegendom. Att din sambo står som ensam ägare på lägenheten har ingen betydelse enligt 5 § eftersom den paragrafen endast kräver att en av er äger lägenheten för att den ska utgöra gemensam bostad och samboegendom.

Vid en separation räknar man på värdet som ni, var och en, äger av lägenheten, och inte själva lägenheten i sig. Enligt 16 § sambolagen är det den av er som "bäst behöver" lägenheten som har rätt att ha kvar den och bo kvar. Den andra parten ska då få ersättning för den del hen äger så att bodelningen sker på rätt sätt.

Utifrån informationen som du lämnat i din fråga är det svårt för mig att ange exakt hur stor del du har rätt till. Om du vill ha en vidare utredning på ärendet skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning gällande ärendet inom 3 dagar. Klicka i så fall här.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning