När utgör en gåva förskott på arv?

2017-08-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, jag undrar om gåvor som man fått från en avliden räknas som förskott på arv eller inte om inget är skrivet .Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Reglerna om förskott på arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. och finns huvudsakligen till för att arvingarna ska få lika stor del av arvet.

När det gäller en gåva som arvlåtaren har gett till en bröstarvinge, det vill säga barn, barnbarn och så vidare, betraktar man i regel denna gåva som förskott på arv. Däremot kan gåvogivaren särskilt bestämma, till exempel i ett gåvobrev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om arvlåtaren har gett en gåva till någon annan än en bröstarvinge gäller motsatt presumtion. Gåvan utgör därför i sådana fall förskott på arv endast om arvlåtaren uttryckt sin vilja om detta, ÄB 6 kap. 1 §.

Huruvida gåvan i ditt fall ska anses utgöra förskott på arv eller inte beror alltså på vem som har mottagit den. Om inget är föreskrivet och det är en bröstarvinge som mottagit gåvan är det med största sannolikhet förskott på arv, medan gåvan förmodligen inte utgör förskott på arv om någon annan än en bröstarvinge är gåvomottagare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?