När utgör en gåva ett förskott på arv?

Hej!

Min mans mamma vill ge honom 100000kr. Han har en bror som inte kommer få pengar av henne. Kommer detta kunna påverka arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som gäller arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Gåvor som förskott på arv

Gåvor som ges till bröstarvinge då arvlåtaren är vid liv presumeras vara ett förskott på arv och gåvans värde räknas bort vid arvskifte (6 kap. 1 § ÄB). Din man är att beakta som bröstarvinge varför en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv föreligger. Gåvor som anses vara förskott på arv ska avräknas och dess värde läggs till i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ÄB). Presumtionen kan brytas om arvlåtaren avger en tydlig viljeförklaring om att gåvan inte är ett förskott på arv, det kan exempelvis framgå som en klausul i gåvobrevet. Viljeförklaringen behöver dock inte ha någon specifik form eller framgå på ett specifikt ställe. Det kan även räcka att viljan framgår av omständigheterna. Ur bevishänseende kan det dock vara bra att arvlåtarens vilja framgår någonstans där det tydligt kan avläsas.

Detta gäller i ditt fall

Presumtionen enligt lag är att gåvan påverkar arvet och ses som ett förskott på arv. Däremot kan presumtionen brytas genom en tydlig viljeförklaring från arvlåtaren, din mans mamma.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”