När utgör en gåva ett förskott på arv?

2021-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min mans mamma vill ge honom 100000kr. Han har en bror som inte kommer få pengar av henne. Kommer detta kunna påverka arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som gäller arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Gåvor som förskott på arv

Gåvor som ges till bröstarvinge då arvlåtaren är vid liv presumeras vara ett förskott på arv och gåvans värde räknas bort vid arvskifte (6 kap. 1 § ÄB). Din man är att beakta som bröstarvinge varför en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv föreligger. Gåvor som anses vara förskott på arv ska avräknas och dess värde läggs till i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ÄB). Presumtionen kan brytas om arvlåtaren avger en tydlig viljeförklaring om att gåvan inte är ett förskott på arv, det kan exempelvis framgå som en klausul i gåvobrevet. Viljeförklaringen behöver dock inte ha någon specifik form eller framgå på ett specifikt ställe. Det kan även räcka att viljan framgår av omständigheterna. Ur bevishänseende kan det dock vara bra att arvlåtarens vilja framgår någonstans där det tydligt kan avläsas.

Detta gäller i ditt fall

Presumtionen enligt lag är att gåvan påverkar arvet och ses som ett förskott på arv. Däremot kan presumtionen brytas genom en tydlig viljeförklaring från arvlåtaren, din mans mamma.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1224)
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?
2021-04-29 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92074)