När utgör en bostadsrätt samboegendom, och kan den ena sambon, som äger bostadsrätten, få den andra sambon avhyst?

Hej

Min son flyttade ihop med en kvinna för 3 år sedan. Hon hade en lägenhet som hon var skyldig hyra på. För att kunna byta den till en billigare och mindre lägenhet så fick hon låna pengar av min syster så min son och hon kunde flytta tillsammans till den nya lägenheten. Hon kunde då skrev på kontraktet. De har nu bott där i 3 år tillsammans och han är skriven på den adressen sedan då. Nu ska de separera och nu undrar jag om lägenheten är en samboegendom ? Nu påstår hans snart föredetta sambo att det är hennes lägenhet och att hon kan kasta ut honom. Men de flyttade ju in tillsammans för gemensam användning.

Vad säger lagen om det ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om vad som utgör samboegendom regleras i sambolagen.

Vad är samboegendom?
Det är i den tredje paragrafen som just frågan om vad som utgör samboegendom regleras. I bestämmelsen definieras samboegendom på följande sätt.

"Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning […]"

Detta gäller så länge samborna inte upprättat ett samboavtal där de uttryckligen skrivit att sambodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från den.

Gemensam bostad
Frågan som är avgörande i ert fall är alltså om bostadsrätten utgör samboegendom. För att detta ska vara fallet krävs att ovan citerade bestämmelse är uppfylld. Detta innebär alltså att deras bostad måste vara gemensam, och förvärvad för gemensam användning.

Den bostadsrätt som de bor i utgör deras "gemensamma bostad" såsom framgår av citatet ovan, vilket också framgår av 5 § tredje punkten. Detta verkar klart framgå i denna situation. Det räcker nämligen att de båda stadigvarande bor i lägenheten.

Dock så innebär det andra kravet att bostaden också måste ha förvärvats för gemensam användning. Detta krav går jag igenom i det följande.

Förvärvad för gemensam användning
Den andra frågan är således om bostaden var förvärvad för gemensam användning. Bostad och bohag som förvärvas under samlevnaden får normalt anses förvärvad för gemensam användning. Vad som förvärvas av endast ena sambon före samlevnaden kan dock vanligtvis inte anses förvärvad för gemensam användning.

Av lydelsen i bestämmelsen, "förvärvad för gemensam användning", framgår att sådan egendom som förvärvats uteslutande för den ena sambons personliga bruk inte ingår i samboegendomen.

Har förvärvet skett i nära anslutning till att samborna flyttar ihop kan förvärvet anses ha skett för gemensam användning, trots att det skett innan samlevnaden börjat. Som exempel på förvärv före samlevnaden där omständigheterna talar för att avsikten har varit ett förvärv för gemensamt begagnande nämns i lagkommentarerna att en eller båda samborna köper en bostadsrätt för att samborna på så sätt ska få en gemensam bostad eller att någon av dem köper möbler som sedan levereras till det gemensamma hemmet. Särskilt om båda samborna har varit med vid köpet och valet av t.ex. möblerna skett gemensamt kan detta anses tala för att avsikten har varit gemensam användning. Vad som är avgörande är avsikten vid förvärvet, att det funnits en avsikt att egendomen ska utgöra sambornas kommande gemensamma bostad eller bohag i ett nära förestående samboförhållande.

Det är alltså denna, ovan redogjorda, bedömning som görs. Det första är alltså om de bodde ihop innan. I så fall är presumtionen stark att den nya bostaden utgör samboegendom. Om de inte bodde ihop innan bör ni se till syftet med bostadsförvärvet. Att ett av syftena med förvärvet var att hon inte hade råd att bo kvar i det gamla boendet är inte avgörande för att det nya boendet inte skulle utgöra samboegendom. Ni bör fortfarande göra bedömningen utifrån det jag tagit upp.

Om lägenheten utgör samboegendom innebär det att den ska ingå i en bodelning om någon av de begär att en bodelning ska ske.

Kan/får hon kasta ut honom?
Den sista återstående frågan är om hon, oavsett om lägenheten utgör samboegendom eller inte, kan kasta ut din son.

Denna fråga är inte helt enkel att svara ja eller nej på. I detta fall verkar bostadsrätten utgöra kvinnans egendom, även om den också samtidigt utgör samboegendom. Detta innebär att vid en bodelning ska bostadsrätten delas på två endast i den utsträckning som det finns ett värde kvar efter att hon fått göra avdrag för alla sina skulder. Detta innebär att om hon har lika mycket skulder eller mer skulder än tillgångar (bostadsrätten inkluderat) kommer det inte finnas något att dela på från hennes sida. I ett sådant fall finns det ingen anledning för din son att begära bodelning och han har då heller ingen eventuell rätt att stanna kvar i bostaden.

Med detta sagt är det alltså, såsom det verkar utifrån omständigheterna, fortfarande hon som äger bostadsrätten och även har ensam rätt till den. Detta innebär att hon förmodligen, efter att ha gett din son skäligt anstånd, kan få honom avhyst.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”