När upphör vård enligt LVU?

2020-05-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hur får man bort lvu
SVAR

Hej och tack för att du änder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att vården av unga upphör när behovet för vård inte längre finns (21 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU). Mer konkret så innebär det att socialnämnden ska besluta att vården ska upphöra när de missförhållandena, som ledde till vården, upphör eller i väsentlig mån minskar. Då gäller det att vidta förbättringsåtgärder så att riskerna för barnet bortfaller. Utöver dessa finns det absoluta tidsgränser för när vården ska upphöra. Om vården är på grund av sådana förhållanden i barnets miljö att det fanns en påtaglig risk för att hälsan eller utvecklingen skadades, ska vården upphöra senast när barnet fyller 18 år (21 § andra stycket och 2 § LVU). Om vården är på grund av barnets brukande av beroendeframkallande medel eller annat destruktivt beteende, ska vården upphöra senast när barnet fyller 21 år (21 § tredje stycket och 3 § LVU).

Alltså:antingen när situationen har förbättrats så att ett behov inte finns, eller beroende på grunden för vården när barnet fyllt 18 eller 21 år.

Jag hoppas at detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll