När upphör ett tidsbegränsat avtal med uppsägningstid att gälla om jag säger upp det i förtid?

2020-07-30 i Avtal
FRÅGA
Jag har som privatperson avtal med en städfirma som jag vill säga upp. På kontraktet står det "Kontraktstid 1 år från den 2019-09-09" och "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader till kontraktstidens utgång. Om kontraktet inte skriftligen sägs upp av endera parten, övergår det till att gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om fyra månader." När upphör avtalet om jag säger upp det idag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För ett sådant avtal som du har slutit med städfirman gäller allmänna avtalsrättsliga regler. För att tyda betydelsen av avtalet krävs att vi tolkar avtalet och dess innehåll.

Så som jag har förstått upplägget är utgångspunkten att kontraktet ska gälla i 1 år från och med den 9 september 2019, det vill säga fram till den 9 september 2020. Kontraktet kan dock av båda parterna sägas upp för att upphöra att gälla i förtid, i sådant fall gäller en uppsägningstid på 4 månader.

Frågan blir dock vad som händer med uppsägningstiden om du säger upp kontraktet då mindre än 4 månader återstår av den ursprungliga kontraktsperioden. Formuleringen "Kontraktet gäller under avtalad kontraktstid med en ömsesidig uppsägningstid om 4 månader till kontraktstidens utgång" tolkar jag som så att uppsägningstiden, när mindre än 4 månader av kontraktsperioden återstår, beror på när kontraktet sägs upp. Alltså, om kontraktet sägs upp den 9 augusti 2020 blir uppsägningstiden endast 1 månad. Om kontraktet sägs upp den 8 september 2020 bör, enligt samma tolkning, uppsägningstiden förkortas till endast 1 dag. Enligt formuleringen i avtalet verkar det därefter som att, om avtalet inte sagts upp, kommer kontraktet att fortsätta löpa efter den 9 september 2020 med en uppsägningstid på 4 månader.

Om du säger upp avtalet idag kommer avtalet därför att fortsätta gälla fram tills den 9 september 2020.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89565)