När upphör ett samboförhållande?

FRÅGA
Hej jag hjälpa min vännina i en bodelning och tänkte kolla med är en sakEnlig Sambolagen har den ena parten bara ett år för att begära bodelning och bodelningsförrättare på Tingsrätten Men hur räknas de? Räknas de från och med den ena parten lämmnade den annan eller när den annan har skrevet sig på en annan adress?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För tydlighetens skull kommer jag förkorta sambolagen (2003:376) med SamboL.

Det är helt korrekt, efter att ett samboförhållande har upphört har parterna ett år på sig att begära bodelning(8 § andra stycket SamboL). För att svara på din fråga om hur det räknas måste det först avgöras om vad som menas med att ett samboförhållande upphör. Upphörandet kan ske på diverse grunder, som bl.a att sambos ingår i äktenskap, avlider, ansöker om bodelningsförrättare eller flyttar isär (2 § SamboL).

För att besvara dina frågor gäller det alltså att fastställa när samboförhållandet har upphört. Utifrån dina frågor är det nog mest aktuellt genom grunden av att flytta isär. Nästa fråga är således när man anses har "flyttat isär". Vägledning finns i propositionen (prop. 2002/03:80 s. 45-46), där framgår det att i normalfallet anses det ske när den ena parten bosätter sig på annat håll. Även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent. Således tolkar jag det som att det räknas från och med ena parten flyttar ut.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96482)