När upphör ett samboförhållande

Barnets pappa och jag bestämde oss att gå skilda vägar sommaren 2019. Dottern och jag skulle flytta utomlands. Han skulle flytta ut från lgh. där vi bodde "tillsammans" (i vart sitt rum).

Dottern och jag kom tillbaka, tillfälligt till Sverige, efter tre månader utomlands, i slutet av augusti. Under september började pappan leta efter ett nytt boende. Han började betala för sin nuvarande lgh. och fick tillgång till den i november. Mot min vilja, stannade han kvar fram till den 1 december.

Nu vill han ha hälften av min lgh. som jag har köpt och där vi flyttade in tillsammans. I hans mail anger han termen "gemensamma livet" inte "samboförhållande" Han anger december som slutpunkt.

Jag antar att han vill göra anspråk på samboegendom, trots att vi inte har varit sambon i flera år.

Som jag ser det - har man kommit överens över att det är slut, rent formellt redan i somras...

och har man tagit steg åt det hållet... då är det slut på förhållandet.

"Den gemensamma livet" var i själva verket väntan på att han skulle hitta en lösning och flytta ut.

Iom att han bokade sitt nuvarande boendet i oktober föra året, hur sannolikt är att tingsrätten avslår hans anspråk pga. att anspråk på samboegendom ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde?

Problemet här är att han bor svart, (kanske betalar hyra med kontanter, inget avtal), att det kan bli ord mot ord. Socialtjänstens beslut bekräftar att vi inte har varit ett par sedan tidigare. Utredningen började den 4 oktober.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du lyfter fram är ett av de stora problemen med Sambolagen (SambL). Eftersom lagen inte bygger på ett frivilligt avtal mellan parterna utan istället på att vissa omständigheter inträffar uppstår denna typ av problem hela tiden. Det går inte att säga säkert när ett samboförhållande uppstår eller när det avslutas, åtminstone inte för en utomstående.

Det får göras en bedömning från fall till fall. Enligt Sambolagen upphör ett samboförhållande på det sätt som beskrivs i 2 § SambL. De sätt som anges är att någon flyttar, någon dör, någon gifter sig, någon ansöker om bodelningsförrättare eller ansöker om kvarboende enligt 28 § SambL eller övertagande av bostad enligt 22 § SambL. I ditt fall så har samboförhållandet alltså upphört när barnets pappa flyttade. Detta till trots finns en teoretisk möjlighet att domstolen skulle kunna anse att samboförhållandet upphört när er parrelation tog slut, eftersom förutsättningen för lagens giltighet egentligen upphört. Enligt 1 § SambL gäller lagen endast samboende som har en parrelation, med det menas en relation där det normalt ingår sex.

Det finns ett tidigt rättsfall då frågan om en samborelations upphörande prövades. Rättsfallet är från 1989 i samband med att den första riktiga Sambolagen kom till. Relationen hade upphört två år innan lagen kom till, men de bodde alltså fortfarande ihop när lagen började gälla. Först därefter flyttade de isär. Trots att paret inte haft någon parrelation (sexuellt umgänge) under två års tid, vilket de var överens om ansåg domstolen att bodelning skulle göras enligt den nya lagen (RH 1989:56), vilket innebar att domstolen ansåg att det inte var relationens upphörande som var det viktiga utan när de flyttade isär. Även senare rättsfall pekar i samma riktning.

Sammanfattningsvis så har alltså pappan i ditt fall som utgångspunkt rätt till bodelning, men det borde i mitt tycke prövas i domstol.

Hoppas du fick svar på frågan, annars är det bara att skriva en kommentar.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning