När upphör ett samboavtal?

Hej

Upphör ett samboavtal per automatik när man separerar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt sambolagens (SamboL) 1 § så definieras sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I SamboL 2 § så defineras när ett samboförhållande upphör vilket är om sambor flyttar isär, någon av dem gifter sig eller någon av samborna avlider.

Samboavtal nämns i 9 § SamboL och ska reglera att viss egendom inte ska ingå i bodelning eller att bodelning inte ska göras alls. Det nämns däremot inget om när samboavtalet ska upphöra. Har inget avtalats om när samboavtalet ska upphöra så borde det gälla till bodelning har gjorts eftersom avtalet ska reglera vilken egendom som ska ingå i en bodelning. Om bodelning inte ska göras i enlighet med samboavtalet så borde då avtalet upphöra när samboförhållandet har upphört. Samboavtalet bör dock kunna användas vid exempelvis en senare tvist om någon av de tidigare samborna menar att den har rätt till mer än vad den fick vid en bodelning.

Eftersom SamboL är huvudsakligen dispositiv (vilket innebär att lagen kan avtalas bort) är det möjligt att avtala om att ett samboavtal ska upphöra vid en annan tidpunkt än när samboförhållandet upphör. Men om avtalet reglerar annat än vad som ska regleras av ett samboavtal så är vanliga avtalsrättsliga regler tillämpbara på de förhållandena (exempelvis avtalslagen) Det finns också möjlighet att inte tillämpa ett villkor i samboavtalet enligt 9 § tredje stycket SamboL om villkoret är oskäligt (d.v.s. oschysst/orimligt). Motsvarande regel finns i vanliga avtalsrättsliga regler (36 § avtalslagen)

Sammanfattning
Regleras inget om när samboavtalet ska upphöra så ska det gälla till samborna har delat upp samboegendomen i en bodelning i enlighet med avtalet. Har någon annan tid avtalats för samboavtalet (ex att saker man har köpt efter samboförhållandet har avslutats ska delas lika) lär detta villkor ändå inte tillämpas då det anses vara oskäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,


Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”