FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/03/2018

När upphör ensam vårdnaden och när får barnet bestämma var det ska bo?

Jag har två barn, 16 och 17 år gammla boende hos sin mamma som har ensam vårdnad.

Min fråga är, när upphör den ensamma vårdnaden och barnet själv får bestämma var det

ska bo utan inblandning av socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När upphör vårdnaden

Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken (FB) (här). Vårdnaden består tills dess att barn fyller 18 år (6 kap. 2 § 1 st FB). Efter denna tidpunkt upphör det juridiska vårdnadsansvaret. Dock kvarstår underhållsskyldigheten för ett barn som är över 18 år, men fortfarande går i skolan (dock längst tills dess att barn fyller 21 år), vilket framgår av 7 kap. 1 § 2 st FB. De ovan nämnda bestämmelserna medför att det inte går att "tvinga" barn att bo hos viss vårdnadshavare. Detta betyder även att barn får bestämma var de ska bo efter de fyllt 18 år; se nedan. Det kvarstår dock ett ekonomiskt ansvar tills dess att barn gått färdigt skolan eller tills dess att barn fyller 21 år.

När får barn bestämma själva?

Barn får ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo när det fyllt 12 år, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det finns i praxis en del domar som har grundat en tanke om att barn har en rättighet att bestämma vart det vill bo när det fyllt 12 år, men det är snarare en utgångspunkt. Det som gäller är att alla beslut om vårdnad ska tas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § 1 st föräldrabalken). Principen om barns bästa innebär bland annat att man ska beakta barns egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st föräldrabalken). Det innebär att större hänsyn tas till vad barn själva vill ju äldre och mognare barn är. Barn kan alltså få större inflytande i beslut när det är 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt förrän det blir myndigt vid 18 års ålder.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000