När upphör en testamentsexekutors uppdrag?

FRÅGA
När upphör en testamentsexekutors uppdrag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Jag tolkar din fråga som att en testamentsexekutator har blivit tillsedd och ska sköta förvaltningen av dödsboet samt bouppteckningen.

"När upphör en testamentexekutators uppdrag"?

Har en testamentsexekutator utsetts, ska denne även utses till boutredningsman, om det inte finns särskilda skäl som talar emot (19 kap. 3 § tredje st ÄB.) Till uppdraget tillhör bl.a. förvaltning av dödsboet (19 kap. 20 § ÄB).

När förvaltningen av dödsboet är färdigt, ska en bouppteckning som huvudregel upprättas inom tre månader efter det att den avlidne avled (20 kap 1 § första stycket ÄB).

Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats för registrering (20 kap 8 § första stycket ÄB).

Ett bevis på att ett testamente vunnit laga kraft, är att bouppteckningen har upprättas och registrerats av Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Om man inte funnit några felaktigheter ska bouppteckningen registreras och då ska bouppteckningen förses med bevis om detta (20 kap. 9 § andra stycket ÄB)

Uppdraget upphör med andra ord när dels, förvaltningen av dödsboet är färdigt, dels när bouppteckningen upprättas och skickas in till Skatteverket för registrering. Registreringen förutsätter således att Skatteverket inte funnit några felaktigheter i bouppteckningen (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB)

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (958)
2020-05-23 Kallelse vid bouppteckning
2020-05-18 Hur ska marknadsvärdet anges i bouppteckningen och på vad baseras laglotten?
2020-05-17 Bouppteckning, bodelning och arvskifte
2020-05-14 En boutredningsman gör inte sitt jobb och är slarvig, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (80232)