När under skilsmässoprocessen ska man ansöka om vårdnad?

2017-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har ställt redan en fråga men jag skulle komplettera den med en sak till om jag får det....: När kan/ får man ansöka för ensamvårnad för barn i skillmässan ( om man har gemensamt barn )? Jag menar i vilken form och moment : i början ,tillsammans men ansökan för skillmässan eller senare efter betänketiden ?Tack !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man vill ansöka om egen vårdnad i samband med skilsmässan sker detta genom yrkande på själva skilsmässoansökan. Vid skilsmässa är som du säkert vet huvudregeln att vårdnaden tillfaller båda vårdnadshavarna (6 kap. 3 § 2 st. föräldrabalken). Om du önskar ensam vårdnad ska ni alltså framföra det yrkandet på er ansökan om skilsmässa - i det fall ni är överens och skickar in en gemensam ansökan. Är ni inte är överens yrkar du på ensam vårdnad (under "övriga yrkanden") på ansökan du skickar in till tingsrätten. Båda typerna av skilsmässoblanketter finns på domstolsverkets hemsida (här).

Du kan inte komma med ett nytt yrkande om ensam vårdnad tillsammans med ansökan om att skilsmässan ska fullföljas, alltså när betänketiden gått ut. Då ska ni bara ange huruvida ni vidhåller redan gjorda yrkanden. Däremot kan du givetvis yrka på ensam vårdnad efter det att skilsmässan gått igenom, om du inte väljer att göra det i samband med skilsmässoansökan. Om du vill att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad av barn ska du ansöka om stämning hos tingsrätten.

Domstolen styrs av principen om barnets bästa. Det är alltså detta som är avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad. I de flesta fall anses gemensam vårdnad vara barnets bästa, såvida det inte finns sådana djupgående konflikter mellan föräldrarna att det skulle riskera att skada barnet att besluta om gemensam vårdnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (851)
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn
2021-06-30 Vad krävs för att förlora vårdnaden?

Alla besvarade frågor (94171)