När under skilsmässoprocessen ska man ansöka om vårdnad?

2017-09-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har ställt redan en fråga men jag skulle komplettera den med en sak till om jag får det....: När kan/ får man ansöka för ensamvårnad för barn i skillmässan ( om man har gemensamt barn )? Jag menar i vilken form och moment : i början ,tillsammans men ansökan för skillmässan eller senare efter betänketiden ?Tack !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man vill ansöka om egen vårdnad i samband med skilsmässan sker detta genom yrkande på själva skilsmässoansökan. Vid skilsmässa är som du säkert vet huvudregeln att vårdnaden tillfaller båda vårdnadshavarna (6 kap. 3 § 2 st. föräldrabalken). Om du önskar ensam vårdnad ska ni alltså framföra det yrkandet på er ansökan om skilsmässa - i det fall ni är överens och skickar in en gemensam ansökan. Är ni inte är överens yrkar du på ensam vårdnad (under "övriga yrkanden") på ansökan du skickar in till tingsrätten. Båda typerna av skilsmässoblanketter finns på domstolsverkets hemsida (här).

Du kan inte komma med ett nytt yrkande om ensam vårdnad tillsammans med ansökan om att skilsmässan ska fullföljas, alltså när betänketiden gått ut. Då ska ni bara ange huruvida ni vidhåller redan gjorda yrkanden. Däremot kan du givetvis yrka på ensam vårdnad efter det att skilsmässan gått igenom, om du inte väljer att göra det i samband med skilsmässoansökan. Om du vill att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad av barn ska du ansöka om stämning hos tingsrätten.

Domstolen styrs av principen om barnets bästa. Det är alltså detta som är avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad. I de flesta fall anses gemensam vårdnad vara barnets bästa, såvida det inte finns sådana djupgående konflikter mellan föräldrarna att det skulle riskera att skada barnet att besluta om gemensam vårdnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98475)