När träder de nya reglerna om hund- respektive katthållning i kraft?

FRÅGA
När börja lagen för kattkastering i kraft
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på vilken lag du syftar på. Under förra året presenterade emellertid Jordbruksverket nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter för att stärka djurskyddet i Sverige. I dessa föreskrivs att djurhållare ska "vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga, oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för" (6 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter). Djurhållare med utekatter rekommenderas därför att "kastrera, sterilisera eller på annat sätt förhindra sina katter från att föröka sig okontrollerat". Jag tror därför att det är dessa som du menar. Dessa trädde i kraft den 15 Juni 2020.

Observera dock att det endast är ett allmänt råd för djurhållare att kastrera sina utekatter. I den mån djurhållare kan förhindra sina utekatterna från att "föröka sig okontrollerat" på något annat sätt, exempelvis genom att hålla dem inomhus under vissa perioder på året eller genom att ha dem i någon form av rastgård, går detta bra. För mer information kan du besöka Jordbruksverkets hemsida där det finns gott om matnyttig information för hund- och kattägare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?