När togs tjänstemannaansvaret bort?

FRÅGA
När togs "tjänstemanna ansvaret" bort?Dvs en tjänsteman oavsett position kan inte dömas.,, för att ha underlåtit att följa lagen och inte gjort polisanmälan när det gäller,, som tex i könsstympning av småflickor.. som borde ha setts hos Barnavård/Skol hälsovård/Dagis osv
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När tjänstemannaansvaret försvann

Ett kort, men korrekt svar på din fråga, är att tjänstemannaansvaret togs bort den 1 januari 1976.

Det går givetvis fortfarande att ställa anställda på myndigheter till svars för tjänstefel genom brottsbalkens 20 kapitel, men regleringen har i flera avseenden ansetts misslyckad i att uppfylla sitt syfte.

Det har diskuterats om ett återinförande av tjänstemannaansvaret

Även om det inte var din fråga, skriver jag också ned några korta rader angående ett förslag om ett återinförande av tjänstemannaansvaret, eftersom jag tror att det kan vara av intresse för dig.

Förra året, 2017-10-03, lades en motion, ett förslag, fram på att återinföra tjänstemannaansvaret.

Riksdagen ställde sig då bakom förslaget. Jag vet att en omröstning hölls i riksdagen 2018-04-18 angående ett återinförande av tjänstemannaansvaret, men precis hur det gick vet jag dessvärre inte. Jag vet däremot att förslaget inte tagits emot väl av landets kommuner.

Om vi får se ett stärkt tjänstemannaansvar igen återstår att se.

Du kan läsa mer om förslaget här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/aterinforande-av-tjanstemannaansvar_H5021957.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (927)
2021-09-22 Behöver jag serveringstillstånd för att sälja alkohol på privat festival?
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig

Alla besvarade frågor (95801)