När tas en dom om våldtäkt bort från belastningsregistret?

FRÅGA
Hej. Om en person är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig (våldtäkt i dagens lag).Tas detta någonsin bort ur straffregistret eller finns det alltid kvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att det svenska straffregistret kallas för belastningsregister (lag om belastningsregister). Registret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot har ålagts påföljd för ett brott (3 § lag om belastningsregister).

Tas uppgifterna någon gång bort från belastningsregistret?

Uppgifterna i registret kan efter en viss tid gallras, vilket innebär att uppgifterna förstörs och inte längre finns tillgängliga. Det finns inte något exakt svar på din fråga. Detta då gallringen är beroende av vilken påföljd den tilltalade dömts till. Om vi antar att en person dömts för våldtäkt med fängelse som påföljd kommer gallringen ske 10 år efter det att personen frigivits (17 § första punkten lag om belastningsregister). Om den tilltalade dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgifterna tio år efter det att domen meddelats (17 § andra punkten lag om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91411)