När tas en dom om våldtäkt bort från belastningsregistret?

Hej. Om en person är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig (våldtäkt i dagens lag).

Tas detta någonsin bort ur straffregistret eller finns det alltid kvar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att det svenska straffregistret kallas för belastningsregister (lag om belastningsregister). Registret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot har ålagts påföljd för ett brott (3 § lag om belastningsregister).

Tas uppgifterna någon gång bort från belastningsregistret?

Uppgifterna i registret kan efter en viss tid gallras, vilket innebär att uppgifterna förstörs och inte längre finns tillgängliga. Det finns inte något exakt svar på din fråga. Detta då gallringen är beroende av vilken påföljd den tilltalade dömts till. Om vi antar att en person dömts för våldtäkt med fängelse som påföljd kommer gallringen ske 10 år efter det att personen frigivits (17 § första punkten lag om belastningsregister). Om den tilltalade dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras uppgifterna tio år efter det att domen meddelats (17 § andra punkten lag om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erica RinaldoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo