När ska skifteslikviden ges ut?

FRÅGA
Efterlevnad sambo har bodelning när måste den efterlevnad betala andra hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Regleringen kring samboskap finner vi i sambolagen (2003:376). Här framkommer det att när ett samboskap upphör på grund av att den andre sambon avlider har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning av samboegendomen. När en sådan begäran sker så gäller reglerna om bodelning för sambos på samma sätt som om båda samborna levde. (2 § och 18 § sambolagen) När själva bodelningen mellan samborna är gjord kan en sambo välja att lämna pengar istället för egendom till det värde som bodelningen kommit fram till (17 § sambolagen). När detta senast behöver ske framkommer inte direkt i lagtexten, men utgångspunkten är att det ska ske vid själva bodelningen. Dock kan en sambo få skäligt anstånd med att lämna betalning om godtagbar säkerhet ställs för detta. Vad som är att anse som skäligt anstånd har i förarbeten till motsvarande paragraf i Äktenskapsbalken (1987:230) ansetts vara 6 månader efter bodelningen (11 kap. 9 § Äktenskapsbalken och 17 § sambolagen).

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82757)