När ska man senast få tillbaka sin mobil om läraren har omhändertagit den?

FRÅGA
Om en lärare omjändertar din mobil som inte är enligt 5 kap 22 kan eleven få tillbaka mobilen innan skoldagen är slut
SVAR

Hej!

Om en lärare har omhändertagit en mobil eller ett annat föremål från en elev så säger skollagen att föremålet i princip alltid ska lämnas tillbaka senast när den elevens skoldag är slut (5 kap. 23 §). I undantagsfall kan föremålet dock kvarhållas en längre period. Det rör sig då om fall där föremålet är farligt för säkerheten eller om samma elev vid flera upprepade tillfällen använt föremålet på ett störande sätt. Men huvudregeln är alltså att man har rätt att få tillbaka det som omhändertagits senast vid slutet på samma skoldag.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (229)
2019-07-31 Är skolan en arbetsplats för eleverna?
2019-07-20 Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?
2019-06-30 Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?
2019-06-27 Få beviljat studieuppehåll med platsgaranti för att öva inför högskoleprovet?

Alla besvarade frågor (72062)