När ska man börja avtjäna sitt straff om man överklagar till Högsta domstolen?

2021-04-29 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag fick ett straff från hovrätten den 20/04 men jag ska överklaga till högsta domstolen. Min fråga hur många dagar har man att ställa sig och börja avtjäna sitt straff ? Eller att jag nöjda mig efter högsta domstolens beslut Tack i förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat s.k. prövningstillstånd. Om din dom från hovrätten får överklagas till Högsta domstolen brukar framgå av en bilaga till avgörandet om vad överklagandet ska innehålla.

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Ange därför varför ett avgörande från Högsta domstolen kan vara av värde för rättstillämpningen i ett vidare perspektiv än i just ditt fall eller, om du anser att det finns synnerliga skäl för att Högsta domstolen ska pröva ditt överklagande, varför det är så.

Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd efter cirka 1 månad från det att överklagandet kom in till domstolen.

När domstolen har beslutat i frågan om prövningstillstånd skickas en kopia av beslutet till dig och din motpart. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning. Hovrättens avgörande är då det som gäller. Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas. Om domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter handläggningen av målet.

Sammanfattningsvis bör det framgå i slutet av hovrättsdomen om vad ditt överklagande ska innehålla och när du senast måste skicka in överklagandet till hovrätten. Inte förrän domen från hovrätten vunnit laga kraft kan straff utdömas, och om du överklagar domen måste man invänta Högsta domstolens beslut innan eventuellt straff kan avtjänas. Jag rekommenderar dig att läsa på Högsta domstolens hemsida för mer information om hur du praktiskt går tillväga för att överklaga till Högsta domstolen: https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/om-handlaggningen/overklaga-och-begar-provningstillstand/

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?