FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/03/2018

När ska man betala underhåll och hur ska man dela på barnbidrag och barnens kostnader?

Hej,

Jag och min sambo köpte hus och flyttade ihop i juni 2017 och blev "bonusfamilj". Jag har en 16 åring varannan vecka och han en 12- och en 16 åring varannan vecka. Vi kom överens om att ha en gemensam ekonomi där vi delar lika på inkomster och utgifter. Det framkom att hans förra fru sedan 8 år tillbaka får båda barnbidragen, trots att de bor lika mycket hos båda, samt att han står för en större del av sina barns kostnader. Jag förklarade att för att jag ska kunna ha en gemensam ekonomi, där vi tar lån, köper hus och lever tillsammans med så ska halva barnbidragen för våra barn ingå i vår gemensamma budget och kostnaden för dem delas lika mellan oss och deras andra förälder. Detta gick han med på och vi köpte hus och flyttade ihop i juni förra året. Ganska snart upptäckte jag att hans förra fru inte tänkte dela lika på barnbidragen och att min sambo fortfarande betalade mer för deras utgifter. Detta ledde till konflikter och gräl mellan oss, eftersom detta var något han valt att göra bakom ryggen på mig.

Min sambo föreslog igen sin förra fru om att dela på barnbidragen och dela lika på barnens kostnader. Hon svarar då med att han enligt lag måste betala underhåll till henne utifrån deras löneskillnad. Min sambo säger att han vill göra det som är rätt och eftersom hans förra fru hävdar att hon har rätt så tänker han inte ifrågasätta det och tänker fortsätta avstå från barnbidrag och betala henne underhåll, av våran gemensamma ekonomi.

Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga vill du veta om din sambo ska betala något underhåll för barnet till sin förra fru, hur barnens kostnader ska delas och hur barnbidraget ska delas. Vårdnad och underhållsbidrag till barn regleras i Föräldrabalken (FB).


Ska din sambo betala underhållsbidrag för barnen till sin förra fru?

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn, vilket innebär att de ska stå för barnens kostnader. Underhållet som barnen ska få beräknas utifrån föräldrarnas gemensamma förmåga, detta ska i första hand täckas av barnbidraget, men efter som det inte räcker ska föräldrarna betala resten (7 kap 1 § FB).

Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern till den andra, för att hjälpa till med barnens kostnader. Generellt ska man betala underhållsbidrag om man inte har vårdnad om barnen och inte heller varaktigt bor tillsammans. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de endast betala underhållsbidrag om barnet bara bor varaktigt hos en av föräldrarna (7 kap 2 § FB). Bor barnet lika mycket hos båda föräldrarna anses det bo varaktigt hos dem båda.

I ett rättsfall (NJA 2013 s. 995) kom HD dock fram till att eftersom att ett barn ska ha en liknande levnadsstandard hos båda sina föräldrar så kan det finnas anledning att ålägga en förälder med påtagligt starkare ekonomi att bidra till att höja barnets levnadsstanard hos den andra föräldern. Detta sker genom en tolkning av 7 kap 6 § FB.

Utan att veta de ekonomiska förhållandena mellan din sambo och hans förra fru är det svårt att avgöra om han bör betala underhållsbidrag eller inte. Jag kan dock tänka mig att han inte ska göra det trots att han verkar ha en högre lön, eftersom han redan avstår från barnbidraget och betalar en större del av barnens kostnader. Eftersom din sambo verkar ha högre inkomst än sin förra fru är det dock rimligt att han står för lite mer av barnens utgifter, till exempel dyrare inköp istället för att föra över pengarna till henne.


Sammanfattning

För att sammanfatta kan man säga att det är svårt att avgöra men jag tror att din sambo inte ska betala något underhållsbidrag. Det är dock rimligt att han står för lite mer av barnens utgifter eftersom han har en högre inkomst.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?