När ska man ansöka om uppehållstillstånd

2017-12-02 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är född i Sverige men bosatt i USA sedan 2010 och gift med en amerikansk medborgare. Vi har en son som är född i USA men som har dubbelt medborgarskap (amerikanskt och svenskt). Vi planerar att flytta till Sverige i Augusti 2018 och vill att vår son ska börja skolan till hösten. Om jag förstår det rätt är grundlagen att man ska ansöka om uppehållstillstånd innan man reser till Sverige och inte när man redan flyttat? Om vi ansöker nu men min man inte hinner få beslut innan vi tänker flytta kan han då inte resa in till Sverige förrän beslut tagits? Är det i så fall smartare att vänta med ansökan och starta processen när vi redan är i Sverige? Hur lång är den förväntad ansökningstiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska man ansöka om uppehållstillstånd innan inresa till Sverige?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § Utlänningslagen (UtlL). Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag. Detta innebär alltså inte att det finns förbud för honom att åka till Sverige utan uppehållstillstånd, men det kan alltså försvåra eran ansökan till uppehållstillstånd och kan innebära att han ändå måste åka tillbaka till USA för att ansöka därifrån.

Det finns ett undantag i den 5 punkten som säger att en utlänning kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa, på grund av anknytning så som maka, om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det måste då göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet och pröva om det inte är skäligt att kräva att din man reser till sitt hemland för att ansöka där. Skälighetsbedömningen tar då hänsyn till konsekvenserna för ett barn att skiljas från sin förälder. Detta betyder att det finns en möjlighet att söka om uppehållstillstånd när din man redan rest in till Sverige. Men det krävs då att det står klart att han skulle ha fått uppehållstillstånd om han hade lämnat in ansökan innan han kom till Sverige. Eftersom detta är en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet kan jag inte avgöra om din man kan omfattas av undantagsregeln, det är helt enkelt upp till migrationsverket att göra den bedömningen.

Jag har tolkat det som om att din man ska söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Detta innebär alltså att han kommer söka uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja er familj samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er familj. Om du varken har bostad eller arbete i Sverige kan det därför vara smartare att vänta med ansökan tills detta är fixat så att du kan uppfylla försörjningskravet.

Hur lång är handläggningstiden?
Handläggningstiden kan vara väldigt lång tyvärr och det är dessutom väldigt svårt för mig att svara på hur lång handläggningstid migrationsverket har. Det finns en väldigt bra länk där man själv kan räkna ut den ungefärliga handläggningstiden i sitt enskilda fall – den hittar du här. Observera att det resultatet som kommer upp där är inte slutgiltig men kan kanske ge dig en uppfattning om en ungefärlig tid.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97610)