När ska kallelse till bouppteckning ske? Vilka handlingar ska delges?

FRÅGA
Hur lång tid ska det minst vara mellan kallelse och bouppteckning? Vilka handlingar ska delges den som kallas?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Av ärvdabalken 20 kap 2 § framgår att en kallelse ska ske i god tid inför en bouppteckning. Vad som betraktas som god tid får avgöras från fall till fall. Det finns således inget konkret svar på hur lång tid det måste vara mellan att kallelse skett och tidpunkten för bouppteckning. Däremot anses det enligt Skatteverket vara rimligt att skicka kallelse minst två veckor före bouppteckningen till personer som bor i Sverige och 4 veckor före till personer som bor utomlands.

Har den avlidne skrivit ett testamente ska detta delges dödsbodelägarna, ärvdabalken 14 kap 4 §. Det är viktigt att testamente delges eftersom det vinner laga kraft sex månader efter delgivningen om inte testamentet klandras. Om arvingarna godkänner testamentet vinner testamentet laga kraft direkt utan att man behöver vänta i sex månader.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82732)