När ska jag reklamera felbyggt garage?

FRÅGA
HejVi byggde ett nytt garage som visade sig vara felbyggt. Garaget var färdigt oktober 2016. Min fråga är: Hur länge har man rätten på sin sida att byggaren gör om och gör rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har beställt arbetet i egenskap av privatperson och att det alltså inte ett företag som beställt arbetet. Jag utgår också ifrån att det är ett företag och inte en privatperson som har byggt garaget åt er. Du är därför konsument i förhållande till byggaren. Bygget är också ett arbete på fast egendom. Vi ska därför kika i konsumenttjänstlagen (KtjL).

Vad kan du som konsument förvänta dig av bygget?
Som konsument kan du alltid förvänta dig att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en fackman. Har näringsidkaren inte utfört arbetet på sådant sätt ska tjänsten anses felaktig (4 § och 9 § första punkten KtjL). Om det istället är så att bygget inte motsvarar vad ni har avtalat om ska tjänsten också anses felaktig (9 § första stycket tredje punkten KtjL). Det finns också andra felregler i konsumenttjänstlagen, men utifrån din fråga verkar det som att någon av dessa bestämmelser är mest relevanta. Jag kommer i mitt svar utgå från att bygget är felaktigt.

Vad har du som konsument rätt att kräva och när?
Du vill att byggaren ska komma tillbaka och rätta till felet, vilket kallas avhjälpande. Det är en av de påföljder som kan bli aktuell när en tjänst är felaktig. Avhjälpande ska ske utan konstant för konsumenten (20 § KtjL). Det kräver dock att du har reklamerat inom rätt tid, annars förlorar du rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet (18 § KtjL).

Att reklamera innebär helt enkelt att du meddelar byggaren om felet inom skälig tid, efter att du märkt eller borde märkt felet, antingen muntligt eller skriftligt (17 § KtjL). Om du meddelar byggaren om felet inom två månader från det att du märkt felet eller borde märkt felet, anses meddelandet skett inom rätt tid. Som maxgräns gäller dock att reklamation måste ske inom tio år från det att bygget avslutades, annars preskriberas möjligheten att reklamera över huvud taget (17 § KtjL).

Avslutning och råd
Sammantaget innebär detta att om du inte haft möjlighet att märka felet förrän nu och inte heller borde haft sådan möjlighet, har du två månader på dig att reklamera till byggaren. Denna rätt har inte preskriberats än eftersom det inte gått 10 år sedan garaget blev färdigt. Om du dock har märkt felet tidigare eller borde gjort det och inte reklamerat inom skäligt tid (max två månader, men helst så fort som möjligt), har du gått miste om denna rätt, trots att det inte gått 10 år sedan bygget blev färdigt.

Jag har tyvärr ingen möjlighet att göra någon närmare bedömning av om du borde märkt felet tidigare än nu. Det krävs visserligen inte från din sida att du gjorde någon djupare undersökning av resultatet när bygget var klart, men en ytlig granskning krävs. Om du alltså borde märkt felet redan 2016 när garaget var färdigbyggt har du tyvärr gått miste om den juridiska rätten att reklamera felet och då också rätten att kräva att byggaren ska rätta till felet. Om det istället är så att du märkt felet nu, och att det inte funnits någon möjlighet för dig att upptäcka felet tidigare, ska du så fort som möjligt kontakta byggaren och beskriva på vilket sätt garaget är felbyggt och att du vill att de ska komma tillbaka och rätta till problemet. Det ska då ske kostnadsfritt för dig.

Det kan dock också vara så att det står något annat i ert avtal som ger dig någon slags garanti eller liknande som omfattar detta fel. Jag skulle därför främst rekommendera dig att kika i avtalet och se om det står någonting om detta där.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?