När ska jag få arvet efter min far?

2016-08-05 i Bröstarvinge
FRÅGA
hej! min pappa gick bort 1999, jag va då 13 år, min bror fick köpa lös hemmet vårat till en grovt låg summa, de sades att vi skulle få en liten summa vi andra syskon. min mor påstår att de delas ut först då hon är död- kan man göra så ? kan jag få tag i testamentet min pappa har skrivit eller de dokumenten som är skrivna mellan bror och mamma utan att dom blir innblandad? då jag va så ung så hade jag ingen tala och jag vill veta då min familj håller undan allt från mig, så vill inte ens ta de med dom tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Alla som är barn till din far har rätt till arv och barnen ärver lika stora delar enligt 2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken, här . Om den avlidne, din pappa, var gift med din mamma vid dödsfallet så gäller dock 3 kap 1 § Ärvdabalk, här. Detta lagrum innebär att din mor ärver först allt från din far och att deras gemensamma barn, du och dina syskon, i sådant fall får ut arvet efter er far efter er mor har gått bort. Att din mor säger att ni får ut ert arvet från er far efter att hon har dött är alltså helt riktigt, förutsatt att de var gifta när din far avled.

Gällande testamentet så är det nog svårt att få tag i detta utan att blanda in din mor och din bror då testamenten inte registreras någonstans såvida det inte varit t.ex. en tvist eller liknande om handlingarnas innehåll. Testamenten brukar återfinnas hos anhöriga och i Sverige är det inte lag på att de måste registreras någonstans för att vara giltiga. I brist på officiella register över testamenten finns det inte något annat alternativ än att vända dig till din familj i det fall du vill veta vad som stod i testamentet.

Angående din bror och det han fick köpa efter din fars bortgång: Beroende på hur låg summa det var han fick betala så skulle det kunna räknas som att han redan har fått ut en del av sitt arv. Om summan är så låg att det inte är att anse som köp utan snarare som gåva kan det vara så att det ska anses som att han redan fått ut en del av sitt arv enligt 3 kap 2 § 2 st Ärvdabalken, här. Den delen ska då räknas av från din brors del av arvet när arvet från er far delas ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (396)
2020-09-03 Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?
2020-08-31 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-08-30 Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?

Alla besvarade frågor (84294)