När ska förskola erbjudas enligt 8 kap. 5 § Skollagen?

FRÅGA
Hej!Hur ska jag som förälder tolka skollagens 8 kapitel 5§? Vad innebär "omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete" och vad kan anses som "eget behov på grund av familjens situation i övrigt".Jag tänker till exempel på att föräldrarna måste sova då de arbetar skift.Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt förarbetena till 8 kap. 5 § Skollagen ska förskola erbjudas ett barn från ett års ålder om det t.ex. rör sig om barn med ett annat modersmål än svenska eller om barn i glesbygd. Ett annat exempel är barn vars föräldrar deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling.

Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 a kap. 6 § i 1985 års skollag och 14 a § i 1980 års Socialtjänstlag varför vägledning kan sökas i förarbetena till dessa bestämmelser. I propositionen till 14 a § Socialtjänslagen anfördes att förskoleverksamhet och skolbarnomsorg dels tillhandahållas i sådan omfattning att föräldrarna kan sköta sina arbeten eller studier och dels tillhandahållas efter barnets eget behov.

Någon närmare förklaring eller redogörelse för bestämmelsen har inte lämnats. I och med att bestämmelsen är allmänt hållen finns det utrymme för att formuleringen "den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete" även inkluderar de fall föräldrar arbetar skift. Med andra ord går det att utifrån 8 kap. 5 § Skollagen argumentera för att förskola ska erbjudas de barn som har föräldrar som jobbar skift och därför måste sova på dagen.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (280)
2020-08-05 Arbeta inom grundskola trots dömd för misshandel
2020-08-05 Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?

Alla besvarade frågor (82736)