När ska ett hus ingå i bodelningen mellan sambor?

FRÅGA
Hej,Min sambo och jag ska separeras. För ett år sen köpte han ett hus utomlands med sin pappa där de betalade halva kostnaden var. Sambon står som 100 % ägare till huset och huset skulle användas för gemensamt bruk för oss och våra två barn. Vid separation har jag rätt till hälften av husets värde? Måste jag kunna bevisa att den skulle användas till gemensamt bruk. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag läser din fråga kan jag inte utläsa om huset din sambo köpt är er bostad där ni bor stadigvarande eller om det är ett fritidshus och att ni egentligen bor någon annanstans. Därför kommer jag dela upp mitt svar i två delar och svara utifrån båda dessa scenarier.

Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom (3 § SamboL). Allt annat som inte är samboegendom ska hållas utanför bodelningen, och den sambo som äger sådan egendom får behålla den.

Vad menas med gemensam bostad?

Med gemensam bostad menas fast egendom (t.ex. ett hus), en bostadsrätt eller en hyresrätt om den är avsedd att vara sambornas gemensamma hem och huvudsakligen används som detta (5 § SamboL). Sambors gemensamma bostad ska som nämnt ingå i en bodelning (3 § SamboL). Detta gäller även om bara den ena sambon står som ägare, under förutsättning att bostaden införskaffats med syftet att användas gemensamt av samborna (3 § SamboL).

Vad gäller om huset är er gemensamma bostad?

Om huset din sambo köpt är er gemensamma bostad och det köptes för att ni skulle använda det gemensamt ska det ingå i bodelningen. I bodelningen ska värdet på all egendom delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att du har rätt till hälften av värdet på huset. Vad gäller bevisningen antas automatiskt att sådant som skaffats efter att samborna flyttat ihop skaffats för att användas gemensamt. Då är det den som påstår att det inte skaffats för gemensamt bruk som måste bevisa att det är så. Om du och din sambo bodde ihop redan då han köpte huset behöver du inte bevisa att det skaffades för gemensamt bruk. Om han däremot köpte det precis innan ni flyttade ihop måste du bevisa att det skaffades för gemensamt bruk.

Vad gäller om huset istället är ett fritidshus?

Om huset inte är er gemensamma bostad, utan ni egentligen bor någon annanstans, gäller beskrivningen ovan för det som är er gemensamma bostad. Om huset du skriver om är ett fritidshus ska det inte ingå i bodelningen. Detta eftersom egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte räknas in i sambornas gemensamma bostad och bohag (7 § SamboL). Eftersom det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, och det endast är samboegendom som ingår i en bodelning ska ett fritidshus alltså inte ingå i en bodelning. Detta innebär att om huset är ett fritidshus har du inte rätt till halva värdet utan det är din sambo i egenskap av ägare som får behålla huset.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2550)
2020-02-22 Kan min fd sambo kräva att jag betalar tillbaka för allt han betalade under förhållandet?
2020-02-22 Ingår bilar i bodelning mellan sambor?
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77252)