När ska ett arv fördelas enligt kvotandelar?

2017-04-17 i Arvsskifte
FRÅGA
HejJag ska få ärva en man som nyligen avlidit. För två år sedan dog hans maka. De hade inga barn. Nu är det så att den andra arvingen, som ska ärva på kvinnans sida, vill att arvet ska fördelas genom kvotandelar. Det fanns inget testamente när hans hustru dog utan maken ärvde allt med fri förfoganderätt vad jag förstått. Maken skrev senare ett testamente där han ville att jag skulle ärva efter honom. Nu undrar jag när man fördelar arv genom kvotandelar och när man delar kvarlåtenskapen i lika delar?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett arv fördelas genom kvotandelar när någon har rätt till ett efterarv. Den som ska ärva efter kvinnan kan exempelvis vara ett syskon och har då rätt till efterarv. Eftersom att de var gifta ärvde mannan med fri förfoganderätt och kvinnans arvinge får istället ut sitt arv först när även mannen har avlidit. Detta framgår av 3 kap 1 och 2 §§ Ärvdabalken. Kvotandelen räknas fram genom att se till hur stor andel av mannens förmögenhet som vid kvinnas död utgjordes av hennes kvarlåtenskap. Säg att kvinnan efterlämnade sig 500 000 kr och att mannens totala förmögenhet var 2 000 000. Detta innebär ¼-del av mannens totala förmögenhet var hänförlig till kvinnans kvarlåtenskap (500 000/2 000 000 = ¼). Vid mannens död har kvinnans arvinge därför rätt till ¼. Först när kvinnans arvinge har fått ut sitt efterarv fördelas mannens kvarlåtenskap i enlighet med den legala arvsordningen eller ett testamente. Som du ser kan denna kvotandel variera beroende på förhållandet mellan kvinnans kvarlåtenskap och mannens totala förmögenhet.

Ett arv fördelas vanligtvis i lika delar då det rör sig om arvingar till den avlidne. Till exempel så fördelas arvet lika mellan den avlidnes barn eller om ett antal personer enligt testamente ska dela på kvarlåtenskapen. I detta fall rör det sig alltså om arvingar till en och samma person. I ovanstående fall rör det sig däremot om arvingar till två olika personer.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?