När ska en bostad räknas som samboegendom?

FRÅGA
Hej!Jag äger ett hus sen 27 år tillbaka. Under 10 år hyrde jag ut det. För två år sen flyttade jag och min sambo ihop i det huset med tillhörande mark (ej Kod 120), för att vi skulle kunna ha hästarna hemma. Räknas det som samboegendom? Jag är ensam ägare och står ensam på lånen. Vi har inte gemensamma barn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ett hus som du äger kan bli samboegendom om du och din partner flyttar in i huset för att ha det som gemensam bostad

Din fråga regleras i sambolagen (SamboL)

Bodelning kan krävas vid upphörande av samborelation

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Syftet med en bodelning är att värdet av sambornas samboegendom ska delas lika mellan samborna vid ett upphörande av ett samboförhållande. I sambolagen uppställs inga krav om att en begäran om bodelning ska ske inom en viss tid från och med samboförhållandets upphörande.

Samboegendom omfattar bara sådan egendom som införskaffats under förhållandet för gemensamt bruk

Till samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag. Vad som avses med bohag är husgeråd och möbler i det gemensamma hemmet. För att bostad och bohag ska vara samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det saknar betydelse vem av samborna som har köpt egendomen eller om samborna köpt egendomen tillsammans. Det avgörande är att avsikten vid förvärvet måste vara att egendomen ska användas tillsammans av samborna. Samboegendom omfattar inte egendom som har införskaffats enskilt av en person utan att det vid förvärvet har funnits ett syfte att egendomen ska användas gemensamt med en sambo. Egendom som införskaffas innan ett samboförhållande inleds kan inte sägas vara införskaffad för gemensam användning och är därför enskild egendom. Sådan egendom ska inte ingå vid eventuell bodelning.

Vad innebär detta för dig

Om du vid tidpunkten för husköpet köpte huset själv utan syfte att det skulle användas gemensamt med din nuvarande sambo är huset din enskilda egendom. Huset ska då inte räknas som samboegendom som ingår vid eventuell bodelning

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?